Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Marenić Željka

Rođena 1961. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1984. godine. Pripravnički staž je obavila na Osnovnom sudu I Sarajevo, nakon čega je položila pravosudni ispit 1990. godine. Poslove zastupanja obavljala je u preduzeću “Bosnaputevi” Sarajevo do 1992. godine. Za predsjednika Suda za prekršaje Ilidža izabrana je 1996. godine, koju funkciju je obavljala do 1998. godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu, gdje radi do 2004. godine. Nakon toga radi kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu do marta 2006. godine, kada prelazi na poslove pravnog savjetnika i rukovodioca Pravnog odjeljenja Ureda Registrara Suda BiH. Za sudiju Suda BiH imenovana je 30.10.2008. godine, a na dužnost je stupila 01.12.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
05.06.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020301 16 Kri - Savinović Saša
06.06.2017 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
07.06.2017 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024042 17 Kri - Simić Đorđe
12.06.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020301 16 Kri - Savinović Saša
13.06.2017 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
14.06.2017 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
19.06.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020301 16 Kri - Savinović Saša
20.06.2017 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
21.06.2017 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
26.06.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020301 16 Kri - Savinović Saša
27.06.2017 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
28.06.2017 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved