Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Marenić Željka

Rođena 1961. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1984. godine. Pripravnički staž je obavila na Osnovnom sudu I Sarajevo, nakon čega je položila pravosudni ispit 1990. godine. Poslove zastupanja obavljala je u preduzeću “Bosnaputevi” Sarajevo do 1992. godine. Za predsjednika Suda za prekršaje Ilidža izabrana je 1996. godine, koju funkciju je obavljala do 1998. godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu, gdje radi do 2004. godine. Nakon toga radi kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu do marta 2006. godine, kada prelazi na poslove pravnog savjetnika i rukovodioca Pravnog odjeljenja Ureda Registrara Suda BiH. Za sudiju Suda BiH imenovana je 30.10.2008. godine, a na dužnost je stupila 01.12.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.03.2019 6 Odjel I 13:00 - 14:00 S1 1 K 024608 19 Kro - Purić Ibrahim i dr.
26.03.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
27.03.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
01.04.2019 6 Odjel I 12:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
02.04.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
03.04.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
08.04.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
09.04.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
10.04.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
15.04.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
16.04.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
17.04.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
22.04.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
23.04.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
24.04.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
29.04.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
30.04.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved