Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Marenić Željka

Rođena 1961. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1984. godine. Pripravnički staž je obavila na Osnovnom sudu I Sarajevo, nakon čega je položila pravosudni ispit 1990. godine. Poslove zastupanja obavljala je u preduzeću “Bosnaputevi” Sarajevo do 1992. godine. Za predsjednika Suda za prekršaje Ilidža izabrana je 1996. godine, koju funkciju je obavljala do 1998. godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu, gdje radi do 2004. godine. Nakon toga radi kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu do marta 2006. godine, kada prelazi na poslove pravnog savjetnika i rukovodioca Pravnog odjeljenja Ureda Registrara Suda BiH. Za sudiju Suda BiH imenovana je 30.10.2008. godine, a na dužnost je stupila 01.12.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.12.2017 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
20.12.2017 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 024042 17 Kri - Simić Đorđe
26.12.2017 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 019060 16 Kri - Radaković Milorad i dr.
27.12.2017 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
03.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
09.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
10.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
16.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
17.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
23.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
24.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
30.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
31.01.2018 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 013006 15 Kri - Šaran Jadranko i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved