Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Marenić Željka

Rođena 1961. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1984. godine. Pripravnički staž je obavila na Osnovnom sudu I Sarajevo, nakon čega je položila pravosudni ispit 1990. godine. Poslove zastupanja obavljala je u preduzeću “Bosnaputevi” Sarajevo do 1992. godine. Za predsjednika Suda za prekršaje Ilidža izabrana je 1996. godine, koju funkciju je obavljala do 1998. godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu, gdje radi do 2004. godine. Nakon toga radi kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu do marta 2006. godine, kada prelazi na poslove pravnog savjetnika i rukovodioca Pravnog odjeljenja Ureda Registrara Suda BiH. Za sudiju Suda BiH imenovana je 30.10.2008. godine, a na dužnost je stupila 01.12.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
02.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
03.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031188 18 Kri - Tomanić Cvijan
08.07.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
09.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
10.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 015655 14 Kri - Ališpago Zulfikar
15.07.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
16.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
17.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031188 18 Kri - Tomanić Cvijan
22.07.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
23.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
24.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031188 18 Kri - Tomanić Cvijan
29.07.2019 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
30.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
31.07.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031188 18 Kri - Tomanić Cvijan
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved