Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Marenić Željka

Rođena 1961. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1984. godine. Pripravnički staž je obavila na Osnovnom sudu I Sarajevo, nakon čega je položila pravosudni ispit 1990. godine. Poslove zastupanja obavljala je u preduzeću “Bosnaputevi” Sarajevo do 1992. godine. Za predsjednika Suda za prekršaje Ilidža izabrana je 1996. godine, koju funkciju je obavljala do 1998. godine, kada je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Istočnom Sarajevu, gdje radi do 2004. godine. Nakon toga radi kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu do marta 2006. godine, kada prelazi na poslove pravnog savjetnika i rukovodioca Pravnog odjeljenja Ureda Registrara Suda BiH. Za sudiju Suda BiH imenovana je 30.10.2008. godine, a na dužnost je stupila 01.12.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.08.2019 6 Odjel I 12:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
27.08.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
28.08.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031188 18 Kri - Tomanić Cvijan
02.09.2019 6 Odjel I 12:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
03.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
04.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031188 18 Kri - Tomanić Cvijan
09.09.2019 6 Odjel I 12:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
10.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
11.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031188 18 Kri - Tomanić Cvijan
16.09.2019 6 Odjel I 12:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
17.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
18.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031188 18 Kri - Tomanić Cvijan
23.09.2019 6 Odjel I 12:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
24.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 021682 16 Kri - Buza Enver
25.09.2019 3 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 031188 18 Kri - Tomanić Cvijan
30.09.2019 6 Odjel I 12:00 - 16:00 S1 1 K 030713 19 Kri - Dudaković Atif i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved