Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Marijanović Anđelko

Sudija Anđelko Marijanović rođen je 1949. godine u Fojnici. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1978.godine, a 1983. godine položio pravosudni ispit. Od 1976.godine obavljao je različite dužnosti, i to: sekretar Zajednice osnovnih škola u Kiseljaku, rukovodilac Pravno- kadrovske službe u RO „Banja Kiseljak“ i načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Općine Kiseljak. Od 1987. do 1993. godine bio je sudija Općinskog suda u Kiseljaku. U periodu od 1994. do kraja marta 1998.godine boravio je u inostranstvu. Karijeru je nastavio kao sudija  Kantonalnog suda u Travniku od 1998.-2004.godine. Odlukom VSTV F BiH imenovan za sudiju odnosno predsjednika Općinskog suda u Zenici i tu dužnost obavljao je od 01.03.2004. do 02.10.2005.godine. Glavni disciplinski tužilac u Uredu disciplinskog tužioca VSTV BiH bio je u periodu od 2005. do imenovanja za sudiju Suda BiH, koju dužnost je preuzeo na dan 01.02.2010.godine. Objavio je više stručnih priloga iz oblasti sudske i tužilačke etike. Stalni je edukator centara za edukaciju sudija i tužilaca u BiH za područje pravosudne deontologije.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
21.03.2019 3 Odjel III 09:02 - 09:51 S1 3 K 027424 18 K - Romančuk Mladen i dr.
21.03.2019 8 Odjel II 08:32 - 09:01 S1 2 K 028476 19 Ko - Tomas Ante
22.03.2019 4 Odjel II 14:00 - 15:00 S1 2 K 031364 18 Ko - Pejović Zoran i dr.
22.03.2019 9 Odjel III 10:00 - 11:00 S1 3 K 028733 18 Kps - Koljančić Luka i dr.
26.03.2019 4 Odjel II 10:00 - 11:00 S1 2 K 031126 19 Ko - Ahmedspahić Munib
26.03.2019 4 Odjel II 15:15 - 16:00 S1 2 K 031253 18 Ko - Galić Mladen
27.03.2019 6 Odjel III 11:30 - 12:30 S1 3 K 026295 18 Kps - Omerović Damir i dr.
28.03.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025597 18 K - Božić Maksim i dr.
29.03.2019 9 Odjel III 13:00 - 14:00 S1 3 K 031362 18 Kps - Šebo Đenita
29.03.2019 9 Odjel III 14:00 - 15:00 S1 3 K 031589 19 Kps - Stević Saša
01.04.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
04.04.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025597 18 K - Božić Maksim i dr.
05.04.2019 9 Odjel II 09:00 - 10:00 S1 2 K 031397 18 Ko - Kadrić Velid
05.04.2019 9 Odjel II 10:00 - 11:00 S1 2 K 031702 19 Ko - Mičeta Milan
05.04.2019 9 Odjel III 11:30 - 12:30 S1 3 K 031938 19 Kps - Ajanović Emir
08.04.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
11.04.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025597 18 K - Božić Maksim i dr.
12.04.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 012941 17 P - ARMY SHOP DOO
15.04.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
18.04.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025597 18 K - Božić Maksim i dr.
22.04.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
25.04.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025597 18 K - Božić Maksim i dr.
29.04.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved