Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Marijanović Anđelko

Sudija Anđelko Marijanović rođen je 1949. godine u Fojnici. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1978.godine, a 1983. godine položio pravosudni ispit. Od 1976.godine obavljao je različite dužnosti, i to: sekretar Zajednice osnovnih škola u Kiseljaku, rukovodilac Pravno- kadrovske službe u RO „Banja Kiseljak“ i načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Općine Kiseljak. Od 1987. do 1993. godine bio je sudija Općinskog suda u Kiseljaku. U periodu od 1994. do kraja marta 1998.godine boravio je u inostranstvu. Karijeru je nastavio kao sudija  Kantonalnog suda u Travniku od 1998.-2004.godine. Odlukom VSTV F BiH imenovan za sudiju odnosno predsjednika Općinskog suda u Zenici i tu dužnost obavljao je od 01.03.2004. do 02.10.2005.godine. Glavni disciplinski tužilac u Uredu disciplinskog tužioca VSTV BiH bio je u periodu od 2005. do imenovanja za sudiju Suda BiH, koju dužnost je preuzeo na dan 01.02.2010.godine. Objavio je više stručnih priloga iz oblasti sudske i tužilačke etike. Stalni je edukator centara za edukaciju sudija i tužilaca u BiH za područje pravosudne deontologije.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.06.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025597 18 K - Božić Maksim i dr.
01.07.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
04.07.2019 3 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 027424 18 K - Romančuk Mladen i dr.
08.07.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
11.07.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025597 18 K - Božić Maksim i dr.
15.07.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
18.07.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025597 18 K - Božić Maksim i dr.
22.07.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
25.07.2019 3 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025597 18 K - Božić Maksim i dr.
29.07.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026686 17 K - Gonjanin Ekrem i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved