Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
06.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:00 S1 3 P 033857 19 P - Kutleša Josip
07.07.2020 5 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
08.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 035539 20 P - Nezić Muharem
08.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 035541 20 P - Gajić Siniša
08.07.2020 5 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
09.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
09.07.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 033354 19 P - Jakubović Mehdin
13.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 035236 20 P - Abdić Eniz
13.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 034025 19 P - Đogić Semir
14.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034586 20 P - Vanjskotrgovinska komora BIH
14.07.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035007 20 P - Poljo Kasim
15.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 034936 20 P - Škarić Vladimir
15.07.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 033964 19 P - Šačić Emir
15.07.2020 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:30 S1 3 P 034895 20 P - Avdić Jusuf
16.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035345 20 P - Mešić Ahmed i dr.
16.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 031592 19 P - Čajić Vaseljić Ivona
16.07.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 035018 20 P - Vlasenko Rade
16.07.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 033988 19 P - Hadrović Edin
16.07.2020 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 033945 19 P - Pranjga Semir
20.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:15 - 10:00 S1 3 P 035103 20 P - Biuk Eldina
20.07.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 034188 19 P - Jeremić Tihomir
21.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035234 20 P - Jarić Dragan
21.07.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034411 19 P - Lužajić Zubak Maja
21.07.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 Mal 034609 20 Mal - Kovačević Amir
22.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034377 19 P - Ibrahimović Zikreta
22.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 034647 20 P - Milovanović Slavko
22.07.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 035137 20 P - GRANT THORNTON D.O.O. BANJA LUKA
23.07.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:30 S1 3 P 033686 19 P - SECTOR ADS DOO
27.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 034178 19 P - Korlatović Žaneta
28.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 034784 20 P - Begić Nejra i dr.
28.07.2020 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 034958 20 P - Kamerić Sanja
28.07.2020 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 035545 20 P - Mavrak Radovan
29.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 034593 20 P - Suljendić Ismet
30.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 031808 19 P - LUCIUS DOO
24.08.2020 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 13:00 S1 3 P 034869 20 P - Elektroprenos BiH
26.08.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 034961 20 P - Pudar Dejan
01.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035543 20 P - Jovanić Siniša
01.09.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 035059 20 P - SINDIKAT SLUŽBENIKA CENTRALNE BANKE SARAJEVO
02.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035312 20 P - Helja Aldijana i dr.
02.09.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 035314 20 P - Baraković Vernas i dr.
02.09.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 035317 20 P - Bektić Albina i dr.
03.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035492 20 P - Čukurija Mirsad
03.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035570 20 P - Pašanbegović Semir
07.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 033479 19 P - Lovrić Irina
08.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035330 20 P P - Softić Kemal
08.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035572 20 P - Gutić Radenko
09.09.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 035454 20 P - Halilović Bejto
10.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 Mal 034956 20 Mal - Jovanović Branko
10.09.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 034917 20 P - Šahman Bilsena
16.09.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 032509 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
16.09.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 032493 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
21.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 031735 19 P - Kostić Željko
23.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 035051 20 P - ALPEN-MIT DOO
24.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 033508 19 P - DRUŠTVO AUTOPREVOZ BUS DOO
28.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034770 20 P - Velić Fuad
28.09.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 035819 20 P - Ivanković Lijanović Savo
29.09.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 Mal 035343 20 Mal - Forto Emir
29.09.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 035227 20 P P - Kazaferović Derviš
30.09.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035438 20 P - Rosić Dušan
01.10.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 032347 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
01.10.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 032068 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
05.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 035094 20 P - Dikić Zdravko
06.10.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 036004 20 P - Kudumović Neira
06.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033220 19 P P - RS MINISTARSTVO FINANSIJA
07.10.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 Mal 035228 20 Mal - Kapidžija Emela
08.10.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 034914 20 P - KASA D.O.O Kiseljak
12.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 036022 20 P - Isić Alen
13.10.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 032524 19 P - Košpo Edin
14.10.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 034494 20 P - MEPROMEX DOO
15.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 034321 19 P - Kojić Radomir i dr.
22.10.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 034390 19 P - Fišo Melis
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved