Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
14.04.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 034178 19 P - Korlatović Žaneta
15.04.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 031808 19 P - LUCIUS DOO
16.04.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034411 19 P - Lužajić Zubak Maja
16.04.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 Mal 034609 20 Mal - Kovačević Amir
21.04.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 034252 19 P - Gučić Beroš Matea i dr.
21.04.2020 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 033857 19 P - Kutleša Josip
21.04.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 034494 20 P - MEPROMEX DOO
22.04.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 034035 19 P - Dautbašić Bakir
23.04.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 16:00 S1 3 P 032942 19 P - Mešanović Aldin
27.04.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 026592 17 P - Mikić Siniša
27.04.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 032580 19 P - Jović Mićo
29.04.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 034586 20 P - Vanjskotrgovinska komora BIH
29.04.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 014169 19 P - Turkić Nedeljko
29.04.2020 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 034961 20 P - Pudar Dejan
30.04.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 16:00 S1 3 P 032041 19 P - Kulenović Nedim
11.05.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 16:00 S1 3 P 032942 19 P - Mešanović Aldin
12.05.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 034418 19 P - Dimić Gordan
12.05.2020 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 034952 20 P - Knežević Milutin
12.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 034377 19 P - Ibrahimović Zikreta
13.05.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 034025 19 P - Đogić Semir
13.05.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 033479 19 P - Lovrić Irina
14.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 Mal 033699 19 Mal - Gogić Osman
14.05.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 034895 20 P - Avdić Jusuf
18.05.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 032942 19 P - Mešanović Aldin
19.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 034188 19 P - Jeremić Tihomir
19.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 033988 19 P - Hadrović Edin
19.05.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 033945 19 P - Pranjga Semir
20.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 031974 20 P - UDRUGA FILMSKIH RADNIKA U BIH
21.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 032509 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
21.05.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 032493 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
25.05.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035112 20 P - Faladžić Aleksandar i dr.
25.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 034453 19 P - Mandić Violeta
25.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 034615 20 P - Krnjić Behaija i dr.
26.05.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 033518 19 P P - Halilović Ramiz
27.05.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 Mal 034038 19 Mal - Busnov Selman
28.05.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033220 19 P P - RS MINISTARSTVO FINANSIJA
28.05.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 034321 19 P - Kojić Radomir i dr.
01.06.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 032347 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
01.06.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 032068 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
03.06.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:45 S1 3 Mal 034956 20 Mal - Jovanović Branko
03.06.2020 2 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:30 S1 3 P 034917 20 P - Šahman Bilsena
03.06.2020 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:15 S1 3 P 035051 20 P - ALPEN-MIT DOO
03.06.2020 2 Upravno odjeljenje 12:15 - 13:00 S1 3 P 035094 20 P - Dikić Zdravko
04.06.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033508 19 P - DRUŠTVO AUTOPREVOZ BUS DOO
08.06.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 032556 19 P - SINDIKAT SLUŽBENIKA CENTRALNE BANKE SARAJEVO
09.06.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 032556 19 P - SINDIKAT SLUŽBENIKA CENTRALNE BANKE SARAJEVO
10.06.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 032556 19 P - SINDIKAT SLUŽBENIKA CENTRALNE BANKE SARAJEVO
02.07.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 16:00 S1 3 P 032879 19 P - Rosić Dušan
07.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
08.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
09.07.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
14.07.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035007 20 P - Poljo Kasim
23.07.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:30 S1 3 P 033686 19 P - SECTOR ADS DOO
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved