Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
28.08.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 032773 19 P - Kurti Gani
28.08.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 032580 19 P - Jović Mićo
28.08.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 032679 19 P - Radaković Milorad
28.08.2019 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 Mal 032596 19 Mal - Lazarević Vlastimir
29.08.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 032713 19 P - Hasanspahić Ćazin
29.08.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 030433 18 P - IDA COMERC DOO
29.08.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 030721 18 P - Buhovac Renato
03.09.2019 2 Upravno odjeljenje 09:50 - 10:15 S1 3 P 032964 19 P - Džinić Senad
03.09.2019 2 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:45 S1 3 P 032966 19 P - Fazlagić Vahidin
03.09.2019 2 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:30 S1 3 P 033199 19 P - Mulić Sabinko
03.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:45 - 12:30 S1 3 P 033048 19 P - Mijović Vedrana i dr
04.09.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 031567 19 P - Nikolić Diana
04.09.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 032178 19 P - Havić Nihad
05.09.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 Mal 032138 19 Mal - Ponjević Srećko
05.09.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 032068 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
05.09.2019 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:00 S1 3 P 032347 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
09.09.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 032229 19 P - Milić Snježana
09.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 032465 19 P - Faljić Indira
09.09.2019 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 032254 19 P - Komarica Mlađenka
10.09.2019 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 032591 19 P - Biuk Eldina
10.09.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 032520 19 P - Odobašić Izet
10.09.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 032109 19 P - Jovičić Mladen
10.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 032665 19 P - TRIGLAV OSIGURANJE DD
10.09.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 031991 19 P - Halilović Rifat
10.09.2019 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 032815 19 P - Cvitanović Ivan i dr.
11.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 032328 19 P - MIKROELEKTRONIKA AD
11.09.2019 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 032599 19 P - Rosić Dušan
12.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 032493 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
12.09.2019 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 032509 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
17.09.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 16:00 S1 3 P 031829 19 P - Šanje Zdenko
18.09.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 032524 19 P - Košpo Edin
18.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 021977 16 P - Palikuća Desimir
19.09.2019 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 019267 15 P - Čaušević Marin
23.09.2019 2 Upravno odjeljenje 09:15 - 10:00 S1 3 P 032809 19 P - Brković Dalibor
23.09.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 032808 19 P - Bujak Miroslav
23.09.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 033087 19 P - Huseinagić Dževad
23.09.2019 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 033078 19 P - Kreševljak Jasmin
23.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 033161 19 P - Savić Miloš
24.09.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 032211 19 P - Savić Dragan
25.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 031735 19 P - Kostić Željko
26.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 032146 19 P - Đogo Risto
30.09.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 032041 19 P - Kulenović Nedim
03.10.2019 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 031939 19 P - ZINKTEKNIK BOSNIA DOO
07.10.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:30 S1 3 P 032218 19 P - Čamdžić Aldin
09.10.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 032092 19 P - Granična policija BiH
10.10.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 031985 19 P - Mitrović Petar
14.10.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 029158 18 P - Šaković Nermina i dr.
16.10.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 16:00 S1 3 P 031618 19 P - Mešanović Sanela
21.10.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 032942 19 P - Mešanović Aldin
22.10.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033012 19 P - Kudić Miodrag
23.10.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 031618 19 P - Mešanović Sanela
24.10.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 033061 19 P - Krvavac Emila
24.10.2019 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032599 19 P - Rosić Dušan
31.10.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 032427 19 P - VOLKSBANK LEASING BH DOO
06.11.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 031808 19 P - LUCIUS DOO
14.11.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 012651 17 P P - BRANKA DOO
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved