Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.09.2018 2 Upravno odjeljenje 09:01 - 11:53 S1 3 P 028050 18 P - Zečević Bojan
25.09.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 028776 18 P - Đurđević Zorica
26.09.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028759 18 P - Omerčević Hasan
28.09.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 028234 18 P - TEF DOO
01.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 Mal 030302 18 Mal - Raguž Marinko
01.10.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 028798 18 P - BROKERS TEAM BROKERSKO DRUŠTVO U OSIGURANJU D.O.O. BHANSA
02.10.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 028603 18 P - Novaković Željko
02.10.2018 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:30 S1 3 P 028897 18 P - UNIOINVEST FOND AD
08.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028960 18 P - Džanko Mirsad
08.10.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 029167 18 P - Tulić Enej i dr
08.10.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 029261 18 P - Jevtović Dragan
09.10.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 028958 18 P - Džinić Senad
09.10.2018 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 029059 18 P P - Mesić Bojan i dr.
10.10.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 028703 18 P - Đono Refik
10.10.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028817 18 P - Badrov Dragan
10.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028713 18 P - Gluhović Radomir
10.10.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 029185 18 P - Marković Radomir
11.10.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 026637 17 P - Dudo Emir
15.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028784 18 P - Kičin Ismet
15.10.2018 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 029680 18 P - Bosiljčić Gordana
16.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 16:00 S1 3 P 028322 18 P - Filipović Stevo
17.10.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 028942 18 P - Konaković Mehmed
17.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 029172 18 P - Dudo Damir
17.10.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 028819 18 P - Hadrović Edin
17.10.2018 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:00 S1 3 P 027784 18 P - Imamović Admir
18.10.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 028895 18 P - Adilović Edina
18.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 028513 18 P - Vuković Vjekoslav i dr.
18.10.2018 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:00 S1 3 P 028691 18 P - Kulić Milenko
19.10.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 028749 18 P - Milošević Marko
22.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 029088 18 P - Mujkić Edin
22.10.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 029337 18 P - Klačar Dragan
22.10.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 028509 18 P - Kajević Mehmed
23.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 Mal 028554 18 Mal - Mujezinović Eniz i dr.
23.10.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 028358 18 P - Plejić Ivan
24.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 030299 18 P - Volaš Delić Aida i dr.
24.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:15 S1 3 P 029265 18 P - Janković Ivana
25.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 026430 17 P - Marjanac Savo
29.10.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 029092 18 P - Tulek Admir
29.10.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 029086 18 P - Karić Selvedin
29.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 029090 18 P - Mulić Sabinko
29.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 029084 18 P - Karčić Kemal
29.10.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 029340 18 P - Malkić Mirsad
30.10.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 16:00 S1 3 P 028026 18 P - KORA FIN DOO
31.10.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 028566 18 P - Koštrebić Nermin
01.11.2018 2 Upravno odjeljenje 09:15 - 10:30 S1 3 P 027795 18 P - Hrgota Grga
01.11.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028987 18 P - Kundurović Anes
05.11.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 028414 18 P - Sinanović Enver
06.11.2018 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:30 S1 3 I 008598 12 I - Pilav Hamza
07.11.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 029205 18 P - Vukoje Branislav
07.11.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 028255 18 P - Babić Marko
08.11.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 027856 18 P - Jašarević Faruk
12.11.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 029654 18 P P - Gluhić Helena
12.11.2018 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:15 S1 3 P 029196 18 P - Keškić Ramiz
12.11.2018 2 Upravno odjeljenje 14:15 - 15:00 S1 3 P 029197 18 P - Čoloman Fahrudin
15.11.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 13:00 S1 3 P 028417 18 P - Antunović Marko i dr.
20.11.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:30 S1 3 P 028623 18 P - Šarenac Srđan
21.11.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 13:30 S1 3 P 026972 17 P - Rekić Esad
22.11.2018 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 15:00 S1 3 P 028324 18 P - Jakovljević Slaviša
26.11.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 026574 17 P - Jašarević Faruk
28.11.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 029195 18 P - Gogić Sadik
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved