Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
20.04.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 039495 21 P - Muratbegović Edin i dr.
20.04.2021 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 039424 21 P - Tursić Dizdarević Aida i dr.
20.04.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 039236 20 P - Mandić Violeta
20.04.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 038828 20 P - Vujinović Edin
20.04.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 038654 20 P - Omerbašić Anel
21.04.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039629 21 P - Bašić Hajrudin
21.04.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 039313 20 P - Matić Dalibor i dr.
21.04.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 036770 20 P - Jevtić Dušanka
22.04.2021 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 039347 20 P - Radoja Marko
22.04.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 038885 20 P - PAKISTANSKA KUĆA D.O.O.KAKANJ
22.04.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:30 S1 3 P 035137 20 P - GRANT THORNTON D.O.O. BANJA LUKA
26.04.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 038766 20 P - Dizdarević Senad i dr.
26.04.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 035454 20 P - Halilović Bejto
27.04.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 039415 21 P - Sedlo Zdravko
27.04.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 039097 20 P - Šehić Dženad
27.04.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 036912 20 P - Nuhbegović Samir
28.04.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 035438 20 P - Rosić Dušan
10.05.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 037156 20 P - Piralić Said
11.05.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 039276 20 P P - Interming d.o.o.
11.05.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 039318 20 P P - Beganović Asim
12.05.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 038874 20 P - Piotrovski Dubravka
12.05.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 039192 20 P - Jukić Sanja
12.05.2021 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 039418 21 P - Prolić Damir i dr.
12.05.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 Mal 036764 20 Mal - Majstorović Mato i dr.
13.05.2021 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 035145 20 P - Batinić Miloš i dr.
13.05.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033220 19 P P - RS MINISTARSTVO FINANSIJA
13.05.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 036745 20 P - MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH
17.05.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 039878 21 P - Kadić Zijad
17.05.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 039043 20 P - Gašić Ilinko
17.05.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 Mals 039856 21 Mals - "SAJIĆ" A.D. BANJA LUKA
18.05.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 036619 20 P - Kovač Predrag
19.05.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039769 21 P - Šuškić Ismet i dr.
19.05.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 039771 21 P - Odobašić Izet
19.05.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 039413 21 P - Javorski Miroslav
20.05.2021 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 13:00 S1 3 P 036828 20 P - Šabić Samir
20.05.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 036899 20 P - Nuković Mirsad
24.05.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035967 20 P - Kolobarić Ankica
24.05.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 039643 21 P - Kupusović Zlatan
25.05.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039438 21 P - Hadžihamzić Vedrana i dr.
25.05.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 039493 21 P - Skakavac Aleksandra
25.05.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 032041 19 P - Kulenović Nedim
26.05.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 039335 20 P - Pijadžer Sejad
27.05.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:45 S1 3 P 039599 21 P - Čeljo Benjamin
31.05.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 038899 20 P - Bahilj Danijela i dr.
31.05.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 037047 20 P - Mačković Lidija
01.06.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 036814 21 P - SANITACIJA D.D SARAJEVO
02.06.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039863 21 P - Egić Brane
02.06.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 039870 21 P - Pejčić Željko
02.06.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 038550 20 P - Salihić Mirsad
02.06.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 039675 21 P - Srdić Vladimir
03.06.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 039578 21 P - PLANTS GLOBAL INC BIH DOO
07.06.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039489 21 P - Vekić Ozrenko
07.06.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 039487 21 P - Pušac Nebojša
07.06.2021 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 039482 21 P - Zaklan Željko
07.06.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 039576 21 P - Stojnić Marinko
07.06.2021 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 039660 21 P - Marić Radojko
07.06.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 039484 21 P - Radić Sretko
07.06.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 039638 21 P - Milošević Milan
08.06.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 040035 21 P - Dejanović Milomir
08.06.2021 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 039737 21 P - Đono Refik
09.06.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 036123 20 P - Palikuća Desmir
09.06.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 036765 20 P - Aleksić Blagica
10.06.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 034586 20 P - Vanjskotrgovinska komora BIH
15.06.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 037459 20 P - Gavrić Bojan
15.06.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 037467 20 P - Vlajić Dragica
15.06.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 038740 20 P - Husanović Edin
16.06.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 038655 20 P - Hodzić Indir
16.06.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 038924 20 P - Ademović Elvir
05.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 036712 20 P - Rudak Miloš
06.07.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 039462 21 P - Ilić Radislav
06.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 038741 20 P - Dervišević Nazif
07.07.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039589 21 P - SImović Vladimir
07.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 036941 20 P - Lušija Namik
08.07.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 038574 20 P - Salihić Mirsad
08.07.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 036281 20 P - Lojo Amela
12.07.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 039864 21 P - Čurak Mato
12.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 039899 21 P - Tanović Emir
13.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 039571 21 P - Vasić Radomir
14.07.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 039919 21 P - Mujanović Alija i dr.
19.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:45 S1 3 P 036870 20 P - MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH
19.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:45 - 12:30 S1 3 P 038718 20 P P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
19.07.2021 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 036881 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
19.07.2021 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 038716 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
20.07.2021 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 039984 21 P - Simić Boško
20.07.2021 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 040021 21 P - Malanović Sejo
20.07.2021 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 040023 21 P - Naletilić Miroslav
22.07.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 16:00 S1 3 P 036842 20 P - Klarić Zdenko
26.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 031808 19 P - LUCIUS DOO
28.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 038714 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
28.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 038712 20 P - MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
28.07.2021 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 036873 20 P - BIH MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA - V.R. AUTO D.O.O. BRČKO i dr.
29.07.2021 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 034914 20 P - KASA D.O.O Kiseljak
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved