Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.12.2018 2 Upravno odjeljenje 10:04 - 11:47 S1 3 P 026637 17 P - Dudo Emir
20.12.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 026637 17 P - Dudo Emir
24.12.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 026574 17 P - Jašarević Faruk
24.12.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 030917 18 P - Marković Miroslav
25.12.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 028942 18 P - Konaković Mehmed
26.12.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 030909 18 P - Borišić Milomir
26.12.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 030839 18 P - Vuković Zdravko
26.12.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 030467 18 P - Savić Ratko
26.12.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 Mal 030732 18 Mal - Pilatić Nikola
26.12.2018 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 030890 18 P - Ilić Mladen
26.12.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 028784 18 P - Kičin Ismet
15.01.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 028691 18 P - Kulić Milenko
16.01.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 I 008598 12 I - Pilav Hamza
16.01.2019 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 030995 18 P - Drljača Duško
17.01.2019 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 030685 18 P - Andabak Zdenko
17.01.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 030365 18 P - Kuljić Saša
23.01.2019 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 16:00 S1 3 P 028819 18 P - Hadrović Edin
24.01.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 028895 18 P - Adilović Edina
25.01.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 030324 18 P - Mačković Lidija
28.01.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 028026 18 P - KORA FIN DOO
29.01.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 030721 18 P - Buhovac Renato
30.01.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 16:00 S1 3 Mal 030302 18 Mal - Raguž Marinko
31.01.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 029654 18 P P - Gluhić Helena
04.02.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 029196 18 P - Keškić Ramiz
04.02.2019 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 029197 18 P - Čoloman Fahrudin
06.02.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 030445 18 P - Knežević Davor
06.02.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 030369 18 P - Govedarica Miloš
07.02.2019 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 16:00 S1 3 P 028798 18 P - BROKERS TEAM BROKERSKO DRUŠTVO U OSIGURANJU D.O.O. BHANSA
11.02.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 030769 18 P - Skakavac Aleksandar
11.02.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 030405 18 P - Odobašić Izet
11.02.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 029205 18 P - Vukoje Branislav
12.02.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 030433 18 P - IDA COMERC DOO
13.02.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 028635 18 P - Kukrić Dejan
13.02.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 028623 18 P - Šarenac Srđan
14.02.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 031131 18 P - Pleh Hasan
19.02.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 031063 18 P - Milović Stevan
21.02.2019 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 13:30 S1 3 P 028798 18 P - BROKERS TEAM BROKERSKO DRUŠTVO U OSIGURANJU D.O.O. BHANSA
21.02.2019 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:00 S1 3 P 019267 15 P - Čaušević Marin
26.02.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 031056 18 P - Tolj Rajko
28.02.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 028987 18 P - Kundurović Anes
04.03.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 026972 17 P - Rekić Esad
07.03.2019 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 031171 18 P - COMEX STOJIĆ DOO
12.03.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 029167 18 P - Tulić Enej i dr
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved