Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.03.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 026805 17 P - Kostić Željko
26.03.2018 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 P 010694 17 P - RTV FBIH - RTV RS i dr.
27.03.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027425 17 P - Tuco Nedim
28.03.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:00 S1 3 P 027940 18 P - Klindo Dalibor i dr.
28.03.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 Mal 027386 17 Mal - Vukašinović Miloš
29.03.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 026668 17 P - Marinković Boris i dr.
29.03.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 026662 17 P - Davidović Aleksandar i dr.
29.03.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 025503 17 P P - Vučić Davorin
30.03.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 027176 17 P - Nikolić Predrag i dr.
30.03.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 027625 18 P - Bjeljac Ilija i dr.
02.04.2018 2 Upravno odjeljenje 09:15 - 09:30 S1 3 P 027252 17 P - Fejzić Indira i dr.
02.04.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 027701 18 P - Hadžihamzić Vedrana i dr.
02.04.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 027087 17 P - Halilčević Kasim i dr.
02.04.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 026634 17 P - Ferizović Jasmin
03.04.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 026592 17 P - Mikić Siniša
04.04.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 026905 17 P - Bašigovac Mugdin i dr.
04.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 026822 17 P - Lužić Jasmin i dr.
05.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027879 18 P - Nešković Ozrenka i dr.
05.04.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027649 18 P - Nedić Mato
10.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 022056 16 P P - Ibrišimović Jasna
10.04.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 027594 18 P - Hadžifejzović Zijad
11.04.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027437 18 P - Marijan Božo
12.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 027746 18 P - Ljubić Dragan
12.04.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 026430 17 P - Marjanac Savo
16.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:40 S1 3 P 027742 18 P - Marić Muhamed
16.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:40 - 12:00 S1 3 P 024586 17 P - Kudić Miodrag
16.04.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027104 17 P - Suljendić Ismet
17.04.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:00 S1 3 Mal 027898 18 Mal - Ćalić Stefan
17.04.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 023670 16 P - Brzović Mate
18.04.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 024968 17 P - GRATEX TG DOO
18.04.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027784 18 P - Imamović Admir
23.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 027050 17 P - Bajčetić Vladimir i dr.
24.04.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 026962 17 P - Čeperković Fahrudin i dr.
24.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027069 18 P - Halep Alen
24.04.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027910 18 P - Pandur Fadil
25.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027795 18 P - Hrgota Grga
25.04.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 026637 17 P - Dudo Emir
26.04.2018 2 Upravno odjeljenje 09:15 - 09:30 S1 3 P 027967 18 P - Vasilj Željko
26.04.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:50 S1 3 P 027629 18 P - Marić Radojko i dr.
26.04.2018 2 Upravno odjeljenje 09:50 - 10:40 S1 3 P 027175 17 P - Brdar Slobodan i dr.
26.04.2018 2 Upravno odjeljenje 10:40 - 11:00 S1 3 P 027749 18 P - Zec Aleksandar i dr.
26.04.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027596 18 P - Kuloglija Sead
26.04.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027598 18 P - Halilović Mirsad
26.04.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 026539 17 P - Pušara Nebojša
08.05.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:15 S1 3 P 027824 18 P - Dudo Damir
08.05.2018 2 Upravno odjeljenje 12:15 - 13:00 S1 3 P 027053 17 P - Aleksić Veljko i dr.
09.05.2018 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 026824 17 P - Bešlić Nediljko i dr.
09.05.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 026664 17 P - Đerahović Mirzet i dr.
09.05.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 026902 17 P - Sarajlić Semir i dr.
09.05.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 10:45 S1 3 P 026659 17 P - Golemović Dragan i dr.
09.05.2018 2 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:15 S1 3 P 027788 18 P - Pendić Edis i dr.
10.05.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028048 18 P - Lukić Igor
10.05.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 027792 18 P - Budalić Vladimir
11.05.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 027953 18 P - Halilović Zara
14.05.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 027896 18 P - Lalović Nataša i dr.
14.05.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027935 18 P - HUM DOO
14.05.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027849 18 P - Mahmić Mirzet
15.05.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027865 18 P - Hadžić Sead
16.05.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 026636 17 P - Kavaz Sanja
17.05.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 027904 18 P - Salihagić Merim
21.05.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 026972 17 P - Rekić Esad
21.05.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 026574 17 P - Jašarević Faruk
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved