Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
09.12.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 I 025440 18 I - LALA I LAĆO DOO
09.12.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 033061 19 P - Krvavac Emila
10.12.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 033212 19 P - Muhović Salko
10.12.2019 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:00 S1 3 P 032092 19 P - Granična policija BiH
11.12.2019 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 11:00 S1 3 Mal 033090 19 Mal - Muhić Nusret
11.12.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 031072 18 P - Palikuća Desimir
12.12.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 031072 18 P - Palikuća Desimir
16.12.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 033457 19 P - Sinanović Sanjin
16.12.2019 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 032556 19 P - SINDIKAT SLUŽBENIKA CENTRALNE BANKE SARAJEVO
17.12.2019 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 033646 19 P - Vučinić Branislav
18.12.2019 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 Mals 033517 19 Mals - HELAX DOO
23.12.2019 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:30 S1 3 P 029158 18 P - Šaković Nermina i dr.
23.12.2019 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 033594 19 P - Novaković Milan
24.12.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 031808 19 P - LUCIUS DOO
26.12.2019 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 033834 19 P - Smajlović Imamović Jasmina
26.12.2019 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 033635 19 P - Nuspahić Adis
26.12.2019 2 Upravno odjeljenje 10:15 - 11:00 S1 3 Mal 033699 19 Mal - Gogić Osman
15.01.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 16:00 S1 3 P 032041 19 P - Kulenović Nedim
16.01.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 033846 19 P - Soldat Darko i dr.
16.01.2020 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:15 S1 3 P 028959 18 P - Ferhatbegović Bahrudin
22.01.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 16:00 S1 3 P 032041 19 P - Kulenović Nedim
23.01.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 033686 19 P - SECTOR ADS DOO
28.01.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 16:00 S1 3 P 032879 19 P - Rosić Dušan
29.01.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 033807 19 P - Grabovac Vjekoslav
29.01.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 033857 19 P - Kutleša Josip
29.01.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 033945 19 P - Pranjga Semir
30.01.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 032942 19 P - Mešanović Aldin
30.01.2020 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 032933 19 P - Zeko Josip
03.02.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034027 19 P - Ćosić Agan
03.02.2020 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 033231 19 P - Nović Svjetlan
05.02.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 033964 19 P - Šačić Emir
05.02.2020 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 034035 19 P - Dautbašić Bakir
06.02.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 033294 19 P - Đogo Risto
13.02.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 033024 19 P - Zaimović Lejla
17.02.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 033518 19 P P - Halilović Ramiz
25.02.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033479 19 P - Lovrić Irina
03.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 16:00 S1 3 P 033354 19 P - Jakubović Mehdin
10.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032524 19 P - Košpo Edin
11.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032068 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
12.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 033220 19 P P - RS MINISTARSTVO FINANSIJA
18.03.2020 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 033508 19 P - DRUŠTVO AUTOPREVOZ BUS DOO
19.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032509 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
23.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032493 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
24.03.2020 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 032347 19 P - UDRUŽENJE SUDSKIH TUMAČA REPUBLIKE SRPSKE
26.03.2020 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:30 S1 3 P 032580 19 P - Jović Mićo
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved