Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Miletić Dragica

Dragica Miletić rođena je 27.02.1955. godine u Mrkonjić Gradu. Osnovnu školu završila je u Sitnici, a Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu  u Banja Luci 03.02.1987.godine, a pravosudni ispit položila u Beogradu  27.12.1988. godine.  Kao pripravnik radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Banja Luci, a nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je prvobitno za pomoćnika, a potom za zamjenika  međuopštinskog pravobranioca u  Banja Luci. Krajem  1993. godine obavljala je  funkciju  međuopštinskog javnog pravobranioca, sve do imenovanja za zamjenika republičkog javnog pravobranioca i šefa sjedišta u Banja Luci  u aprilu 1994. godine.   Ovu funkciju je obavljala   sve do  imenovanja  za pravobranioca Bosne i Hercegovine 2003. godine. U periodu od 2002. do 31.05.2003. godine imenovana je za vršioca dužnosti  pravobranioca Republike Srpske. Notarski ispit položila je 2005.godine u  Banja Luci.

 

Funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine, na koju je imenovana u aprilu  2003. godine,   obavljala je od  01.06.2003. do 10.09.2004.godine,  a potom  po rotaciji i funkciju zamjenika sve do 01.06.2007.godine. Tokom perioda od 01.07.2007. do 04.12.2012. godine obavljala je funkciju pravobranioca Bosne i Hercegovine. Nakon toga imenovana je za sutkinju Suda BiH,  na koju dužnost je stupila 01.02.2013.godine.  

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
02.07.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 028245 18 P - Peškir Dalibor i dr.
02.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 028046 18 P - Božić Igor i dr.
02.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 028247 18 P - Bašić Rade i dr.
02.07.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 026430 17 P - Marjanac Savo
03.07.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 027856 18 P - Jašarević Faruk
03.07.2018 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 15:30 S1 3 P 027824 18 P - Dudo Damir
04.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028120 18 P - EUROHERC OSIGURANJE DD
05.07.2018 2 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 027649 18 P - Nedić Mato
05.07.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 028048 18 P - Lukić Igor
05.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 027896 18 P - Lalović Nataša i dr.
05.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 Mal 028149 18 Mal - Mićanović Miroslav
06.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 028026 18 P - KORA FIN DOO
06.07.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 028299 18 P - Odobašić Izet
09.07.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 027594 18 P - Hadžifejzović Zijad
09.07.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028462 18 P - Orlić Ivan
10.07.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 027830 18 P - Stupić Zoran
10.07.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 027784 18 P - Imamović Admir
11.07.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 028005 18 P - Đurić Milan
12.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028581 18 P - Vlahović Ivica i dr.
12.07.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 026805 17 P - Kostić Željko
16.07.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028509 18 P - Kajević Mehmed
17.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028322 18 P - Filipović Stevo
17.07.2018 2 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 028566 18 P - Koštrebić Nermin
18.07.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 028422 18 P - Cipar Igor
18.07.2018 2 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 028433 18 P - Jović Goran i dr.
18.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 028487 18 P - Savković Aleksandar i dr.
19.07.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028513 18 P - Vuković Vjekoslav i dr.
23.07.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028623 18 P - Šarenac Srđan
24.07.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 028375 18 P - Balotić Mile
25.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028560 18 P - Stanišić Boris
26.07.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 028358 18 P - Plejić Ivan
26.07.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 028234 18 P - TEF DOO
30.07.2018 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 028538 18 P - Kamberović Munib
30.07.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 027935 18 P - HUM DOO
31.07.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028031 18 P - Radić Jelena
01.08.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:45 S1 3 P 028404 18 P - Matešić Ivan i dr.
01.08.2018 2 Upravno odjeljenje 11:45 - 12:15 S1 3 P 028406 18 P P - Bašić Rabija i dr.
01.08.2018 2 Upravno odjeljenje 12:15 - 13:00 S1 3 P 028336 18 P - Mijović Vedrana i dr.
28.08.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 I 008598 12 I - Pilav Hamza
04.09.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028691 18 P - Kulić Milenko
05.09.2018 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 16:00 S1 3 P 027795 18 P - Hrgota Grga
06.09.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028749 18 P - Milošević Marko
10.09.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 027437 18 P - Marijan Božo
11.09.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028414 18 P - Sinanović Enver
11.09.2018 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 028417 18 P - Antunović Marko i dr.
12.09.2018 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 16:00 S1 3 P 027070 18 P - Vojinović Siniša
13.09.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028172 18 P - Dedić Mehmed
14.09.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 028324 18 P - Jakovljević Slaviša
19.09.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 Mal 028554 18 Mal - Mujezinović Eniz i dr.
20.09.2018 2 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 026574 17 P - Jašarević Faruk
27.09.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 026972 17 P - Rekić Esad
11.10.2018 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 16:00 S1 3 P 026637 17 P - Dudo Emir
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved