Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Čosić Efraim

Efraim Čosić, rođen je u Brezi 1957. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 30.03.1982. godine. Od 26.04.1982. godine pa do ljeta 1992. godine radio je u privredi (RO „Viteks“, odnosno DP „Breteks“ Breza), na poziciji rukovodioca za opšte, pravne i kadrovske poslove, a od početka 1999. godine do 22.03.2004. godine u organu uprave Općine Novi grad Sarajevo na poziciji viši stručni saradnik, a potom stručni savjetnik. Pravosudni ispit, položio je u Sarajevu 18.06.1999. godine. U februaru 2004. godine imenovan je na poziciju sudije u Osnovni sud Sokolac, a stupio na dužnost dana, 22.03. 2004. godine, gdje je radio do kraja 2010. godine, kada je imenovan na poziciju dodatnog sudije u Kantonalni sud u Sarajevu, gdje je stupio na dužnost 04.01.2011. godine i radio do 01.05.2016. godine.

 

Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan je 13.04.2016. godine i na istu poziciju stupio na dužnost dana, 01.05.2016. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
30.08.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025140 17 P - GEODET DOO
31.08.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 023297 16 P - Agencija TQ NET CONSULTING
04.09.2017 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 024790 17 P - Bošnjak Vinko
04.09.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 025035 17 P - Drakovac Neđib
05.09.2017 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 024209 17 P - Lužić Jasmin i dr.
06.09.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 022626 16 P - Glavaš Pavo
07.09.2017 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 16:00 S1 3 P 022056 16 P - Ibrišimović Jasna
11.09.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 018513 16 P - Miličević Dubravka
12.09.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 022978 16 P - Čaušević Marin
13.09.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025396 17 P - Mijatović Zoran
14.09.2017 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 025094 17 P - Golubović Mladen i dr.
14.09.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025066 17 P - Hadžihamzić Samir
18.09.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 024248 17 P - Fazlić Enver
19.09.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 025381 17 P - Smajlagić Čamdžić Amela i dr.
20.09.2017 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 024680 17 P - Beroš Matea i dr.
20.09.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 025342 17 P - Trkulja Vojislav i dr
21.09.2017 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 024166 16 P - Božović Danilo
21.09.2017 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 Mal 024915 17 Mal - Mehidić Kasim
22.09.2017 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 024498 17 P - Mijić Monika
26.09.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 022883 16 P - Džanović Salmir
28.09.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 024937 17 P - Ćemalović Sellma i dr.
03.10.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 025480 17 P - Pilav Omer
03.10.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025488 17 P - Marjanović Bore
04.10.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 024652 17 P - Pašić Dženita
05.10.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 025098 17 P - Ilić Boro i dr.
05.10.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 022883 16 P - Džanović Salmir
09.10.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 022591 16 P - Ajanović Aida
10.10.2017 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 P 025297 17 P - Marković Bartula Željka
11.10.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 020222 15 P - Lovrić Irina - FOND ZA POVRATAK
16.10.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 023512 16 P - Lovrić Irina
17.10.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025170 17 P - Tešić Zoran
02.11.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 023655 16 P - RADIO TELEVIZIJA BiH
02.11.2017 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 P 024761 17 P - JS RADIO TELEVIZIJA
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved