Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Čosić Efraim

Efraim Čosić, rođen je u Brezi 1957. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 30.03.1982. godine. Od 26.04.1982. godine pa do ljeta 1992. godine radio je u privredi (RO „Viteks“, odnosno DP „Breteks“ Breza), na poziciji rukovodioca za opšte, pravne i kadrovske poslove, a od početka 1999. godine do 22.03.2004. godine u organu uprave Općine Novi grad Sarajevo na poziciji viši stručni saradnik, a potom stručni savjetnik. Pravosudni ispit, položio je u Sarajevu 18.06.1999. godine. U februaru 2004. godine imenovan je na poziciju sudije u Osnovni sud Sokolac, a stupio na dužnost dana, 22.03. 2004. godine, gdje je radio do kraja 2010. godine, kada je imenovan na poziciju dodatnog sudije u Kantonalni sud u Sarajevu, gdje je stupio na dužnost 04.01.2011. godine i radio do 01.05.2016. godine.

 

Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan je 13.04.2016. godine i na istu poziciju stupio na dužnost dana, 01.05.2016. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
03.04.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 022283 16 P - Ahmić Muharem
04.04.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 022978 16 P - Čaušević Marin
05.04.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 024166 16 P - Božović Danilo
06.04.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 022056 16 P - Ibrišimović Jasna
10.04.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 023205 16 P - Mujezin Almedin
11.04.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 023711 16 P - Kadrić Elvir i dr.
12.04.2017 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:30 S1 3 P 016801 16 P - Čaušević Marin
17.04.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 I 021948 17 I - FLOR DOO
18.04.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 022522 16 P - Paviglija August
19.04.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 023354 16 P - Brigić Enes
20.04.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 023073 16 P P - Popović Boško i dr.
21.04.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 019098 16 P - Salihović Goran i dr.
25.04.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 023297 16 P - Agencija TQ NET CONSULTING
26.04.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 023846 16 P - Kenjić Dragiša
27.04.2017 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 020266 16 P - CENTROTRANS DOO
27.04.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 022591 16 P - Ajanović Aida
08.05.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 024498 17 P - Mijić Monika
08.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 024248 17 P - Fazlić Enver
09.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 024274 17 P - Hofman Svevlad
09.05.2017 2 Upravno odjeljenje 14:30 - 15:30 S1 3 P 024209 17 P - Lužić Jasmin i dr.
10.05.2017 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 16:00 S1 3 P 023814 16 P P - AUTOMOTIVE CENTAR DOOO
11.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 023718 16 P - Malbašić Miroslav i dr.
12.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 024761 17 P - JS RADIO TELEVIZIJA
15.05.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 024457 17 P - Knežević Davor i dr.
15.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 021817 16 P - Kapetanović Mario i dr.
16.05.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 024628 17 P - Dizdarević Senad
16.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 024327 17 P - Šućura Biljana
17.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 022883 16 P - Džanović Salmir
18.05.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 024168 16 P - Nikolić Puniša
18.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 023655 16 P - RADIO TELEVIZIJA BiH
22.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 018588 16 P - Pintol Nurko i dr.
23.05.2017 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 P 023916 16 P - Mijović Vedrana i dr.
25.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 020222 15 P - Lovrić Irina - FOND ZA POVRATAK
29.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 024120 16 P - Đerić Delivoje
30.05.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 018513 16 P - Miličević Dubravka
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved