Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Čosić Efraim

Efraim Čosić, rođen je u Brezi 1957. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 30.03.1982. godine. Od 26.04.1982. godine pa do ljeta 1992. godine radio je u privredi (RO „Viteks“, odnosno DP „Breteks“ Breza), na poziciji rukovodioca za opšte, pravne i kadrovske poslove, a od početka 1999. godine do 22.03.2004. godine u organu uprave Općine Novi grad Sarajevo na poziciji viši stručni saradnik, a potom stručni savjetnik. Pravosudni ispit, položio je u Sarajevu 18.06.1999. godine. U februaru 2004. godine imenovan je na poziciju sudije u Osnovni sud Sokolac, a stupio na dužnost dana, 22.03. 2004. godine, gdje je radio do kraja 2010. godine, kada je imenovan na poziciju dodatnog sudije u Kantonalni sud u Sarajevu, gdje je stupio na dužnost 04.01.2011. godine i radio do 01.05.2016. godine.

 

Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovan je 13.04.2016. godine i na istu poziciju stupio na dužnost dana, 01.05.2016. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
23.10.2017 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 025905 17 P - Mavrak Radovan
24.10.2017 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:00 S1 3 P 025396 17 P - Mijatović Zoran
24.10.2017 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 16:00 S1 3 P 025776 17 P - Suljendić Ismet
25.10.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 023297 16 P - Agencija TQ NET CONSULTING
26.10.2017 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 025094 17 P - Golubović Mladen i dr.
26.10.2017 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 16:00 S1 3 P 024937 17 P - Ćemalović Sellma i dr.
27.10.2017 2 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 Mal 026157 17 Mal - Hasanović Fatih
27.10.2017 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 Mal 026011 17 Mal - Ćupurdija Aleksandar
30.10.2017 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 025518 17 P - Kreševljak Jasmin i dr.
30.10.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025066 17 P - Hadžihamzić Samir
31.10.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 Mal 024915 17 Mal - Mehidić Kasim
01.11.2017 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 025140 17 P - GEODET DOO
02.11.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 023655 16 P - RADIO TELEVIZIJA BiH
02.11.2017 2 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 P 024761 17 P - JS RADIO TELEVIZIJA
03.11.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 025840 17 P - Hodžić Sead
06.11.2017 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 025342 17 P - Trkulja Vojislav i dr
07.11.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 025637 17 P - Puljić Vinko
07.11.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025488 17 P - Marjanović Bore
08.11.2017 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 024120 16 P - Đerić Delivoje
08.11.2017 2 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 025764 17 P - Kapetanović Midhat
08.11.2017 2 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 025560 17 P - Majkalović Jasminka
09.11.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 026189 17 P - Simić Skoko Jelena
09.11.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 024209 17 P - Lužić Jasmin i dr.
10.11.2017 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 025035 17 P - Drakovac Neđib
13.11.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 025601 17 P - Halilović Jasmina
15.11.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 024498 17 P - Mijić Monika
15.11.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 024652 17 P - Pašić Dženita
16.11.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 026077 17 P - Šišić Muamer i dr.
20.11.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 022978 16 P - Čaušević Marin
21.11.2017 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 026045 17 P - Lepara Jasmin
21.11.2017 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 Mal 025962 17 Mal - Bevanda Verislav
22.11.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 026286 17 P - Radović Pero
23.11.2017 2 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 026297 17 P - Džanko Mirsad
24.11.2017 2 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 026239 17 P - Abdijanović Hasib
27.11.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025859 17 P - Sarajlić Saša
28.11.2017 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 024790 17 P - Bošnjak Vinko
28.11.2017 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025381 17 P - Smailagić Čamdžić Amela i dr.
30.11.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 025297 17 P - Marković Bartula Željka
05.12.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 023512 16 P - Lovrić Irina
18.12.2017 2 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 020222 15 P - Lovrić Irina - FOND ZA POVRATAK
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved