Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Pašić Mediha

Pašić Mediha  rođena je 1953. godine u Gacku. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu, gdje je diplomirala na  Pravnom  fakultetu  1977. godine.  Pravosudni  ispit  položila je 1994. godine.  Zaposlena od 1978. do 1995. godine, u okviru korporacije  UNIS-Sarajevo, obavljala je   sve vrste pravnih poslova, uglavnom na rukovodećim mjestima, sa posljednjom funkcijom  direktora Sektora za kadrovske poslove u okviru RO UNIS COMERC Sarajevo. Od  1995. do 1996.  godine zaposlena je u Kantonalnom sudu u Sarajevu na mjestu stručnog saradnika.  Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu imenovana je1996. godine, koju dužnost  je obavljala do 2013. godine. Dana, 12.12.2012. godine  imenovana je za sudiju Suda Bosne i Hercegovine, koju dužnost je počela obavljati 01.02.2013. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
22.08.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 016301 14 Kri - Godinjak Edhem i dr.
24.08.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 024006 17 Kri - Tasić Momir i dr.
28.08.2017 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023309 17 Kri - Vuković Žarko
29.08.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 016301 14 Kri - Godinjak Edhem i dr.
31.08.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020466 16 Kri - Merkez Ibro i dr.
07.09.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023309 17 Kri - Vuković Žarko
12.09.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 016301 14 Kri - Godinjak Edhem i dr.
14.09.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020466 16 Kri - Merkez Ibro i dr.
19.09.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 016301 14 Kri - Godinjak Edhem i dr.
21.09.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023309 17 Kri - Vuković Žarko
26.09.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 016301 14 Kri - Godinjak Edhem i dr.
28.09.2017 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020466 16 Kri - Merkez Ibro i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved