Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.03.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 001274 16 P - JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
26.03.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 027410 17 P - Mahmutović Mersiha
26.03.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 022153 16 P - RADIOTELEVIZIJA BIH
27.03.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 Mals 026646 17 Mals - EUROHERC OSIGURANJE DOO
27.03.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 026176 17 P - Ajkunić Enis
28.03.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027597 18 P - Osmanović Suljo
28.03.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027595 18 P - Džananović Edin
04.04.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 026985 17 P - Nezić Muharem
04.04.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:30 S1 3 P 026234 17 P - Halilović Rifat
09.04.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027650 18 P - Simić Mladen
09.04.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027780 18 P - Šemić Mustafa
09.04.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 Mal 027854 18 Mal - Maksimović Aleksandar
09.04.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 025279 17 P - LILY MAAS TRADE COMPANY
10.04.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027661 18 P - Milošević Dalibor
10.04.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 025376 18 P - Gavrić Milan
10.04.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027820 18 P - Šaranović Hamdija
10.04.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 026654 17 P - Mustafić Aldin
11.04.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 026630 17 P - EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT
16.04.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 026977 17 P - Medić Dejan i dr.
16.04.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 026827 17 P - Radenović Dejan i dr.
16.04.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027644 18 P - Biuk Eldina
16.04.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 026820 17 P - Dunjić Jadranko
16.04.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 Mals 026978 17 Mals - Željeznice RS AD Doboj
17.04.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 026253 17 P - Mumović Dragan
17.04.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 026828 17 P - Klokić Ermin i dr.
17.04.2018 1 Upravno odjeljenje 14:30 - 15:00 S1 3 P 026675 17 P - Ćurovac Muamer i dr.
18.04.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 026957 17 P - Ždralović Aldin
18.04.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 026577 18 P - Mirković Radenko
23.04.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027550 18 P - Sabljo Ivica
23.04.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 026814 17 P - Softić Amir i dr
23.04.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 026285 17 P - Dragišić Nenad
23.04.2018 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 026815 17 P - Salić Hasiba
23.04.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 025384 17 P - Savić Tihomir
24.04.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 026896 17 P - Šabanija Samir i dr.
24.04.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 025769 17 P - ljukovac Dževad
25.04.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 026748 17 P - Čučak Muhamed i dr.
25.04.2018 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 026501 17 P - AGROHERC DOO
25.04.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027105 17 P - Kudić Miodrag
25.04.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 027086 17 P - Šahurić Arnel i dr.
07.05.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 Mal 026823 17 Mal - Čović Ale
07.05.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027745 18 P - Naerac Goran i dr.
07.05.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 026833 17 P - Jelisavac Milan
07.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027715 18 P - Cacan Aida
07.05.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 027974 18 P - Perković Dragan
08.05.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 026445 17 P - Krvavac Emila
09.05.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 026658 17 P - Zaimović Jasmin i dr.
09.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027786 18 P - Harambašić Vlatko i dr.
09.05.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 027831 18 P - Redžović Izet
14.05.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 026681 17 P - Arsenović Dejan i dr.
14.05.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027382 17 P - Matić Mile
14.05.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027384 17 P - Matić Mile
14.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 027056 17 P - Halilović Jasmina
15.05.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027776 18 P - Hidić Senada
15.05.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027794 18 P - Vukoje Branislav
15.05.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027895 18 P - Grubešić Boris i dr.
15.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 025904 17 P - Nikitović Jovo
16.05.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 026600 17 P - Habibović Hazim
29.05.2018 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 13:00 S1 3 P 018040 15 P - Imamović Mirsad
29.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027107 17 P - Kozadra Muhamed
30.05.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 017992 15 P - Pilav Amir
30.05.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 Mal 026594 18 Mal - Bjelica Zoran
30.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027626 18 P - Sabljo Ivica
30.05.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 027944 18 P - Šako Josip
04.06.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027897 18 P - Neradin Emir i dr.
04.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027881 18 P - Marušić Seid i dr.
04.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 Mal 026517 17 Mal - Kušić Mile
05.06.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 026383 17 P - Dudo Emir
05.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 15:00 S1 3 P 026410 17 P - Popovčević Kenan
06.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 028112 18 P - Pašić Maida
06.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 027962 18 P - Vlasenko Mitar
06.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 028047 18 P - Vučenović Pero i dr.
08.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 023767 16 P - Filipić Jovanka
11.06.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 Mal 027963 18 Mal - Vukašinović Ilija
19.06.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 026437 17 P - Oraovčanin Emir
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved