Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.04.2019 1 Upravno odjeljenje 13:02 - 13:11 S1 3 P 027853 18 P - GRIJANJEINVEST DOO
24.04.2019 1 Upravno odjeljenje 14:11 - 14:26 S1 3 P 028238 18 P P - Gučić Beroš Matea i dr.
25.04.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031046 18 P - Radović Radomir
25.04.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031311 18 P - Šahurić Anel i dr.
25.04.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 030309 18 P - Šahman Lana
25.04.2019 1 Upravno odjeljenje 14:30 - 15:00 S1 3 P 030838 18 P - Gašević Miroslav
06.05.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 027950 18 P - Samardžija Radiša
07.05.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 028600 18 P - Vučić Davorin
08.05.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 030306 18 P - ATEX DOO
08.05.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 031213 18 P - Lučić Slaviša i dr.
08.05.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 028301 18 P - Grgić Mato
09.05.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 031076 18 P - Crepulja Pero
09.05.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 031054 18 P - Mandić Željko
09.05.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 028038 18 P - Alihodžić Ermin
14.05.2019 1 Upravno odjeljenje 09:15 - 11:00 S1 3 P 026600 17 P - Habibović Hazim
14.05.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 001274 16 P - JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
14.05.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 022153 16 P - RADIOTELEVIZIJA BIH
14.05.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 030504 18 P - CIBOS DOO SARAJEVO
15.05.2019 1 Upravno odjeljenje 09:15 - 10:45 S1 3 P 029240 18 P P - Rahmanović Sanin
15.05.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 027105 17 P - Kudić Miodrag
15.05.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 027107 17 P - Kozadra Muhamed
16.05.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 027962 18 P - Vlasenko Mitar
16.05.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:30 S1 3 P 028576 18 P - Krejić Savo
21.05.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 028624 18 P - Karić Sanela
21.05.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 031152 18 P - Fazlić Aziz i dr.
21.05.2019 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 031540 19 P - Perić Predrag
21.05.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 030893 18 P - Omerika Mirsad
21.05.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 029264 18 P - Marković Bojan
22.05.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 026896 17 P - Šabanija Samir i dr.
22.05.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031466 19 P - Vican Marin i dr.
22.05.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 030842 18 P - Bender Karlo
23.05.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 027939 18 P - LEIN DOO
11.06.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 026501 17 P - AGROHERC DOO
12.06.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 028463 18 P - Lepara Jasmin
12.06.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 028840 18 P - Kečo Emina
12.06.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031140 18 P - Stanković Vidoje
12.06.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 031068 18 P - Petković Ivana i dr.
13.06.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 004612 18 P - Smajkić Arif
18.06.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 030383 18 P - Ališić Nail
19.06.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 031230 18 P - Stević Lidija
19.06.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 031233 18 P - Zelenović Vojislav
19.06.2019 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 031289 18 P - Tekić Slaviša
19.06.2019 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 031574 19 P - Ikić Marko
20.06.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031334 18 P P - Vukučević Vanja
20.06.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 Mal 031336 18 Mal - Ćosić Olena
20.06.2019 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 029192 18 P - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
20.06.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031065 18 P - Hodžić Adis
25.06.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:00 S1 3 P 030554 18 P - Nišić Miloš
26.06.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 027789 18 P - Milović Stevan
26.06.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 028959 18 P - Ferhatbegović Bahrudin
26.06.2019 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 030752 18 P - Škiljević Todor
26.06.2019 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 13:45 S1 3 P 031898 19 P - Gajić Siniša i dr.
26.06.2019 1 Upravno odjeljenje 13:45 - 14:30 S1 3 P 031496 19 P - Glavaš Suzana
27.06.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 029176 18 P - Perković Saša
27.06.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031611 19 P - Fejzić Indira
02.07.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 030726 18 P - Jovović Davor
03.07.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 029170 18 P - Šejtanić Almir i dr.
03.07.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 029166 18 P - Bakšić Senad i dr.
03.07.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 027863 18 P - Teletović Senada i dr.
04.07.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 030364 18 P - Kuljić Siniša
04.07.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 030368 18 P P - Kuljić Milenko
09.07.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 030910 18 P - Marjanović Saša
09.07.2019 1 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 030906 18 P - Hrnjić Emir
09.07.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 16:00 S1 3 P 028930 18 P - Huseinbašić Atko
10.07.2019 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 11:45 S1 3 P 031196 18 P - Buljević Feđa
10.07.2019 1 Upravno odjeljenje 11:45 - 12:00 S1 3 P 031365 18 P - Biser Alisa i dr.
10.07.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 023767 16 P - Filipić Jovanka
11.07.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 030741 18 P - MULTI COLOR DOO
16.07.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 028896 18 P - DIVEL DOO
01.10.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 025329 18 P - Varupa Haris
02.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031843 19 P - Ganić Danijel
02.10.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 Mal 031435 19 Mal - Mešković Mersudin
02.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:30 S1 3 P 029179 18 P - Božović Dragan
03.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027853 18 P - GRIJANJEINVEST DOO
09.10.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 030374 18 P - Ćeleš Salko
15.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:30 S1 3 P 030432 18 P - CROLIM DOO
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved