Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
10.12.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 032869 19 P - Bošnjak Vinko
10.12.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 032780 19 P - Vidović Željko
10.12.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 030842 18 P - Bender Karlo
10.12.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 028650 18 P - Krehić Samira
11.12.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:15 S1 3 P 032929 19 P - Mesić Bojan i dr.
11.12.2019 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:30 S1 3 P 033081 19 P - Mujkić Edin
11.12.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 10:45 S1 3 P 033077 19 P - Malkić Mirsad
11.12.2019 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:00 S1 3 P 033088 19 P - Kamberović Munib
11.12.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 032935 19 P - Šimunac Stanko
11.12.2019 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 033671 19 P - Knežević Damir
13.12.2019 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 025279 17 P - LILY MAAS TRADE COMPANY
17.12.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 032522 19 P - Smailagić Čamdžić Amela
17.12.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 033164 19 P - Džaferagić Alen
17.12.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 032965 19 P - Džanko Mirsad
17.12.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 031807 19 P - Smailagić Edin
17.12.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 032497 19 P - Tošić Radivoje
18.12.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031941 19 P - Džafić Nermin
18.12.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 031390 18 P - Unis Promet d.o.o Sarajevo
18.12.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 031566 19 P - HOKEJAŠKI KLUB "BOSNA"
18.12.2019 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:00 S1 3 P 017992 15 P - Pilav Amir
19.12.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 033460 19 P - Ibrišević Mersed
19.12.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 032799 19 P - Lovrić Irina
09.01.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 032165 19 P - Stević Petar
09.01.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031964 19 P - Mehmedović Alija
09.01.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 032169 19 P - Đurić Miloš
09.01.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 032124 19 P - Ilić Zoran
09.01.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:45 S1 3 P 033331 19 P P - Halilagić Nermin
09.01.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 033448 19 P - Hadžić Akif
14.01.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 032592 19 P - Čankušić Čamo Sabina i dr.
14.01.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 025329 18 P - Varupa Haris
14.01.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 031843 19 P - Ganić Danijel
14.01.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 033453 19 P - Trivičević Radivoje
14.01.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 033505 19 P - Đurđević Zorica
15.01.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 029240 18 P P - Rahmanović Sanin
15.01.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 031334 18 P - Vukučević Vanja
15.01.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 026501 17 P - AGROHERC DOO
16.01.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 Mal 031435 19 Mal - Mešković Mersudin
16.01.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 031670 19 P - Bitanga Satko
16.01.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 004612 18 P - Smajkić Arif
21.01.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 030854 18 P - Jeličić Krsta
21.01.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 031694 19 P - Drežnjak Adnan i dr.
21.01.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:30 S1 3 P 030432 18 P - CROLIM DOO
22.01.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 033384 19 P - Kajganić Milanko
22.01.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028020 19 P - Knežević Velimir
22.01.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 032745 19 P - Bašić Rabija i dr.
22.01.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 033059 19 P - Burnazović Damir
22.01.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 031832 19 P - Kovač Rade
23.01.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 033808 19 P - Vasilj Željko
23.01.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031581 19 P - Zaklan Željko
23.01.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 030374 18 P - Ćeleš Salko
23.01.2020 1 Upravno odjeljenje 15:00 - 15:15 S1 3 P 032428 19 P - Bevanda Verislav
23.01.2020 1 Upravno odjeljenje 15:15 - 16:00 S1 3 P 032425 19 P - Šunjić Marijan
28.01.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 033458 19 P - Karić Selvedin
28.01.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 028840 18 P - Kečo Emina
28.01.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027853 18 P - GRIJANJEINVEST DOO
28.01.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 033229 19 P - Dronjić Ivica
28.01.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 032616 19 P - Grubešić Boris i dr.
29.01.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 030306 18 P - ATEX DOO
29.01.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:30 S1 3 P 031819 19 P - Stolica Mirjana
29.01.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 033386 19 P - Ćosić Telalović Erna
29.01.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 P 031852 19 P - INFODOM DOO
30.01.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 033200 19 P - Karčić Kemal
30.01.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031737 19 P - Čolić Jasmin
30.01.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 033213 19 P - Ibričić Adem
30.01.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 Mal 033038 19 Mal - Ateljević Mirko
30.01.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 033195 19 P - Mačković Lidija
30.01.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 029448 18 P - Jovanović Janko
31.01.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 Mal 032945 19 Mal - Runjevac Rato
31.01.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 033585 19 P - Kahvedžić Nesib
04.02.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 032514 19 P - Ajanović Hajrudin i dr.
04.02.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 033456 19 P - Perković Dragan
04.02.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 033250 19 P - Šerbula Marija i dr.
05.02.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033342 19 P - Šarenac Srđan
05.02.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 001274 16 P - JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
05.02.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 022153 16 P - RADIOTELEVIZIJA BIH
05.02.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032106 19 P - Divljak Zvjezdan
05.02.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 032671 19 P - Vlahović Ivica i dr.
05.02.2020 1 Upravno odjeljenje 15:00 - 15:30 S1 3 P 032814 19 P - Gačanin Denisa
06.02.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 032555 19 P - FIPA AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BIH
06.02.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 031642 19 P P - FIPA-AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH ULAGANJA BIH
06.02.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 032132 19 P - Begović Medina
11.02.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028896 18 P - DIVEL DOO
11.02.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 032344 19 P - Mrdić Radovan
11.02.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 033810 19 P - Marić Mario
11.02.2020 1 Upravno odjeljenje 14:30 - 15:30 S1 3 P 033516 19 P - Grujičić Milan
12.02.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 031496 19 P - Glavaš Suzana
12.02.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 030504 18 P - CIBOS DOO SARAJEVO
12.02.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 032175 19 P - Bezdrob Anesa
13.02.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 Mal 032137 19 Mal - Hamzić Zijad
13.02.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 Mal 032208 19 Mal - Pandžić Senad
13.02.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 028624 18 P - Karić Sanela
19.02.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 028930 18 P - Huseinbašić Atko
26.02.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033305 19 P - Palangetić Bojan
26.02.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027863 18 P - Teletović Senada i dr.
26.02.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032155 19 P - Šavija Miloš
27.02.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 032225 19 P - Tomić Bojo
27.02.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 032213 19 P - Dragičević Dragica
03.03.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 032182 19 P - Mehmedović Alija
03.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:30 S1 3 P 032462 19 P - Kešelj Tihan
05.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 031140 18 P - Stanković Vidoje
10.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:30 S1 3 P 031769 19 P - Bogdanović Radomir
26.03.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 032730 19 P - Knežević Mladen
26.03.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:00 S1 3 P 032552 19 P - Stanarević Kristina
26.03.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 032577 19 P - Tanasić Dušan
26.03.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 16:00 S1 3 P 032586 19 P - Tanasić Vladimir
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved