Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
29.05.2018 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 13:00 S1 3 P 018040 15 P - Imamović Mirsad
29.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027107 17 P - Kozadra Muhamed
29.05.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 027105 17 P - Kudić Miodrag
30.05.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 Mal 026594 18 Mal - Bjelica Zoran
30.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027626 18 P - Sabljo Ivica
30.05.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 027944 18 P - Šako Josip
31.05.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 Mals 026646 17 Mals - EUROHERC OSIGURANJE DOO
31.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 027597 18 P - Osmanović Suljo
31.05.2018 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 027595 18 P - Džananović Edin
04.06.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027897 18 P - Neradin Emir i dr.
04.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027881 18 P - Marušić Seid i dr.
04.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 Mal 026517 17 Mal - Kušić Mile
05.06.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 026383 17 P - Dudo Emir
05.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 15:00 S1 3 P 026410 17 P - Popovčević Kenan
06.06.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027825 18 P - Sojkić Senka
06.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 028112 18 P - Pašić Maida
06.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 027962 18 P - Vlasenko Mitar
06.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 028047 18 P - Vučenović Pero i dr.
08.06.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 026253 17 P - Mumović Dragan
08.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 023767 16 P - Filipić Jovanka
11.06.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 Mal 027963 18 Mal - Vukašinović Ilija
11.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 001274 16 P - JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
11.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 022153 16 P - RADIOTELEVIZIJA BIH
11.06.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 026609 17 P - Žmukić Nikola
12.06.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027966 18 P - Ćorić Dinko
12.06.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028055 18 P - Mehmedović Senahid
12.06.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027982 18 P - Ćosić Telalović Erna i dr.
12.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 027950 18 P - Samardžija Radiša
13.06.2018 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 026828 17 P - Klokić Ermin i dr.
13.06.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 026234 17 P - Halilović Rifat
13.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 026827 17 P - Radenović Dejan i dr.
13.06.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 026675 17 P - Ćurovac Muamer i dr.
18.06.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:30 S1 3 P 027650 18 P - Simić Mladen
18.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:00 S1 3 P 027780 18 P - Šemić Mustafa
19.06.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 026437 17 P - Oraovčanin Emir
19.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 15:00 S1 3 Mal 027854 18 Mal - Maksimović Aleksandar
20.06.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 027644 18 P - Biuk Eldina
20.06.2018 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 025384 17 P - Savić Tihomir
20.06.2018 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 15:00 S1 3 P 027550 18 P - Sabljo Ivica
25.06.2018 1 Upravno odjeljenje 09:10 - 09:30 S1 3 P 026814 17 P - Softić Amir i dr
25.06.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:30 S1 3 P 026654 17 P - Mustafić Aldin
25.06.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 027939 18 P - LEIN DOO
26.06.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:30 S1 3 P 026654 17 P - Mustafić Aldin
26.06.2018 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 028030 18 P - Ćorić Mario
27.06.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 026630 17 P - EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT
02.07.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028015 18 P - Budalić Vladimir
02.07.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 026658 17 P - Zaimović Jasmin i dr.
02.07.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 027831 18 P - Redžović Izet
03.07.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028038 18 P - Alihodžić Ermin
03.07.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 Mal 028028 18 Mal - Talić Hasan
03.07.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 028409 18 P - Lakić Srđan i dr.
03.07.2018 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 028036 18 P - Vidović Frano
03.07.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 028148 18 P - Dejanović Milomir
03.07.2018 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 028407 18 P - Popović Sreto i dr.
04.07.2018 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 028155 18 P - Sedlarević Đoko i dr.
04.07.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 026577 18 P - Mirković Radenko
04.07.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 026681 17 P - Arsenović Dejan i dr.
05.07.2018 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 028405 18 P - Stojanović Mirjana i dr.
05.07.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 026445 17 P - Krvavac Emila
09.07.2018 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 028126 18 P - Smailagić Amela i dr.
09.07.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027853 18 P - GRIJANJEINVEST DOO
09.07.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 026501 17 P - AGROHERC DOO
09.07.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 027715 18 P - Cacan Aida
10.07.2018 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 027974 18 P - Perković Dragan
10.07.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 027745 18 P - Naerac Goran i dr.
10.07.2018 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 028272 18 P - Mišić Slobodan
10.07.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 026815 17 P - Salić Hasiba
10.07.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:30 S1 3 P 026285 17 P - Dragišić Nenad
11.07.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027934 18 P - SREBRENICA "AD RUDNIK BOKSITA"
11.07.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027789 18 P - Milović Stevan
11.07.2018 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027786 18 P - Harambašić Vlatko i dr.
16.07.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 025241 17 P - Šego Nikola
16.07.2018 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027895 18 P - Grubešić Boris i dr.
17.07.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028251 18 P - Halilović Benjamin
26.09.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 027776 18 P - Hidić Senada
01.10.2018 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 028380 18 P - Tomić Željko
01.10.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027794 18 P - Vukoje Branislav
01.10.2018 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028434 18 P - Tepić Miodrag i dr.
02.10.2018 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 026600 17 P - Habibović Hazim
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved