Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
07.07.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034376 19 P - Božičković Marko
07.07.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 033806 19 P - Šabović Rasim
07.07.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 031140 18 P - Stanković Vidoje
07.07.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 033245 19 P - LAKI LINE DOO
08.07.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 Mal 033916 19 Mal - Hodžić Nedžad
08.07.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 034651 20 P P - Husković Veis
09.07.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 035023 20 P - Hadžihamzić Vedrana i dr.
09.07.2020 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:30 S1 3 P 034592 20 P - Pašić Maida
09.07.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 10:45 S1 3 P 034953 20 P - Lukić Igor
09.07.2020 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:00 S1 3 P 035150 20 P - Babić Josip
09.07.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:15 S1 3 P 034951 20 P - Kečanović Enver
14.07.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034960 20 P - Karačić Adisa i dr.
14.07.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 025279 17 P - LILY MAAS TRADE COMPANY
14.07.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 028020 19 P - Knežević Velimir
15.07.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034915 20 P - Krsmanović Milenko
15.07.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 035061 20 P - Nešković Ozrenka i dr.
15.07.2020 1 Upravno odjeljenje 12:45 - 13:00 S1 3 P 033505 19 P - Đurđević Zorica
15.07.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 031670 19 P - Bitanga Satko
16.07.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 031334 18 P - Vukičević Vanja
16.07.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 033859 19 P - Delić Volaš Aida i dr.
16.07.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 033384 19 P - Kajganić Milanko
16.07.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 034151 19 P P - Cvetković Dražen
21.07.2020 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 13:00 S1 3 P 033941 19 P - Jovanović Njegoš
21.07.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 025583 20 P - Aleksić Blagica
22.07.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 034664 20 P - Kobas Dražen
22.07.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 034240 19 P - Marinović Radenko
23.07.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 032577 19 P - Tanasić Dušan
23.07.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 032586 19 P - Tanasić Vladimir
28.07.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 034999 20 P - Novaković Tihomir
28.07.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 032522 19 P - Smailagić Čamdžić Amela
29.07.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 035285 20 P - Nuspahić Adis
29.07.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 033961 19 P - Matešić Ivan
29.07.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035282 20 P - Đorđić Marijela
04.08.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034348 19 P - Piotrovski Dubravka
04.08.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028896 18 P - DIVEL DOO
05.08.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034508 20 P - ENERGOINVEST SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM DD
11.08.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035120 20 P - Nikolić Goran
12.08.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 032799 19 P - Lovrić Irina
01.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 032552 19 P - Stanarević Kristina
01.09.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 032730 19 P - Knežević Mladen
01.09.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 14:00 S1 3 Mal 032945 19 Mal - Runjevac Rato
01.09.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 032132 19 P - Begović Medina
02.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 09:45 S1 3 P 035098 20 P - Marušić Seid i dr.
02.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:45 - 10:00 S1 3 P 035233 20 P - Habul Gorana i dr.
02.09.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 034504 20 P - Đono Refik
03.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 033822 19 P - Kreštalica Safija i dr.
03.09.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 031390 18 P - Unis Promet d.o.o Sarajevo
03.09.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 033998 19 P - Raič Jadranko i dr.
03.09.2020 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 034879 20 P - Mehmedović Šemsudin
08.09.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 030854 18 P - Jeličić Krsta
08.09.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 029448 18 P - Jovanović Janko
08.09.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 031832 19 P - Kovač Rade
09.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:40 - 10:00 S1 3 P 035028 20 P - Kecman Branko
09.09.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 031496 19 P - Glavaš Suzana
09.09.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 Mal 032208 19 Mal - Pandžić Senad
10.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 033229 19 P - Dronjić Ivica
10.09.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 028840 18 P - Kečo Emina
10.09.2020 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 035058 20 P - Sinanović Sanjin
15.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 034281 19 P - Alić Almir
15.09.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 033643 19 P - Dizdarević Senad i dr.
15.09.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:30 S1 3 P 001274 17 P - JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
16.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 030504 18 P - CIBOS DOO SARAJEVO
16.09.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 035041 20 P - Buljubašić Amela
16.09.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 034336 19 P - Denjo Edin
17.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 13:00 S1 3 P 033941 19 P - Jovanović Njegoš
22.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 033987 19 P - Ćoralić Elvis
23.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 034644 20 P - Mulaomerović Edin
24.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 Mal 034910 20 Mal - Repeša Matea
24.09.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 035342 20 P - Matović Tanja
29.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 031941 19 P - Džafić Nermin
30.09.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 034438 19 P - Vladičić Saša
30.09.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 034305 19 P - Tomić Zdenka
30.09.2020 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 033213 19 P - Ibričić Adem
01.10.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027863 18 P - Teletović Senada i dr.
01.10.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 15:00 S1 3 P 033305 19 P - Palangetić Bojan
20.10.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 035012 20 P - Šakota Mirjana i dr.
20.10.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:30 S1 3 P 034332 19 P - Farkić Boris
21.10.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 032804 19 P - Marinković Trivo i dr.
22.10.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 033342 19 P - Šarenac Srđan
22.10.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 035139 20 P - Končar Drago
22.10.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:30 S1 3 Mal 034954 20 Mal - Škorić Miroslav
27.10.2020 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 16:00 S1 3 P 034224 19 P - Beriša Sulejman i dr.
28.10.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034928 20 P - Behaderović Asim
28.10.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:30 S1 3 P 033912 19 P - Halilović Namir
29.10.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035344 20 P - Sirćo Najda i dr.
03.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 034402 19 P - Mitrović Radivoje
04.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 031807 19 P - Smailagić Eldin
04.11.2020 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 Mal 034638 20 Mal - Baotić Marko
05.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 031566 19 P - HOKEJAŠKI KLUB "BOSNA"
10.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034187 19 P - Hodžić Adis
10.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 032060 19 P P - Sinanović Alija
10.11.2020 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 034595 20 P - Suljendić Ismet
11.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 034616 20 P - Skakavac Aleksandra
11.11.2020 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 035104 20 P - Muratbegović Edin i dr.
11.11.2020 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 034585 20 P - Marković Miroslav
12.11.2020 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 10:00 S1 3 P 035235 20 P - Fejzić Ibrahim
12.11.2020 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 035544 20 P - Terzić Vlado
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved