Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
01.10.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 025329 18 P - Varupa Haris
01.10.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 028301 18 P - Grgić Mato
01.10.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 028959 18 P - Ferhatbegović Bahrudin
02.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031843 19 P - Ganić Danijel
02.10.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 Mal 031435 19 Mal - Mešković Mersudin
02.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:30 S1 3 P 029179 18 P - Božović Dragan
02.10.2019 1 Upravno odjeljenje 15:30 - 16:00 S1 3 P 029176 18 P - Perković Saša
03.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027853 18 P - GRIJANJEINVEST DOO
03.10.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 031046 18 P - Radović Radomir
03.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 030842 18 P - Bender Karlo
03.10.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 031920 19 P - Halilčević Kasim i dr.
03.10.2019 1 Upravno odjeljenje 14:30 - 15:00 S1 3 P 032110 19 P - Iveljić Davor
07.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:45 S1 3 P 031076 18 P - Crepulja Pero
07.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:30 S1 3 P 031054 18 P - Mandić Željko
08.10.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 031694 19 P - Drežnjak Adnan i dr.
08.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 031581 19 P - Zaklan Željko
08.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 15:00 S1 3 P 029240 18 P P - Rahmanović Sanin
09.10.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 030374 18 P - Ćeleš Salko
09.10.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031334 18 P - Vukučević Vanja
09.10.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 031553 19 P - Nuspahić Adis
10.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 028600 18 P - Vučić Davorin
10.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 031670 19 P - Bitanga Satko
10.10.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 16:00 S1 3 P 026501 17 P - AGROHERC DOO
15.10.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 032047 19 P - Muratbegović Edin i dr.
15.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 028840 18 P - Kečo Emina
15.10.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 031611 19 P - Fejzić Indira
15.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:30 S1 3 P 030432 18 P - CROLIM DOO
16.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 031585 19 P P - BOŠNJAČKI POKRET
16.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 12:30 S1 3 P 030306 18 P - ATEX DOO
16.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 13:00 S1 3 P 032522 19 P - Smailagić Čamdžić Amela
16.10.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031140 18 P - Stanković Vidoje
17.10.2019 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 12:00 S1 3 P 028624 18 P - Karić Sanela
17.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 030854 18 P - Jeličić Krsta
17.10.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031832 19 P - Kovač Rade
22.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 027863 18 P - Teletović Senada i dr.
22.10.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 001274 16 P - JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
22.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 022153 16 P - RADIOTELEVIZIJA BIH
23.10.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:30 S1 3 P 028576 18 P - Krejić Savo
23.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 15:30 S1 3 P 027962 18 P - Vlasenko Mitar
24.10.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 031760 19 P - Mijatović Gojko
24.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 031819 19 P - Stolica Mirjana
24.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 032094 19 P - Antunović Marko i dr.
24.10.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 031737 19 P - Čolić Jasmin
24.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 031807 19 P - Smailagić Edin
24.10.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 031762 19 P - Stojaković Rade
24.10.2019 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 032314 19 P - Marinković Čedomir
29.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 030741 18 P - MULTI COLOR DOO
29.10.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 030893 18 P - Omerika Mirsad
30.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031941 19 P - Džafić Nermin
30.10.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 031390 18 P - Unis Promet d.o.o Sarajevo
30.10.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 004612 18 P - Smajkić Arif
31.10.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 032213 19 P - Dragičević Dragica
31.10.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 032514 19 P - Ajanović Hajrudin i dr.
31.10.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 027789 18 P - Milović Stevan
05.11.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 032165 19 P - Stević Petar
05.11.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 031964 19 P - Mehmedović Alija
05.11.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 032132 19 P - Begović Medina
05.11.2019 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 032169 19 P - Đurić Miloš
05.11.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 031847 19 P - Blagić Stanko
06.11.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 032124 19 P - Ilić Zoran
06.11.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 023767 16 P - Filipić Jovanka
06.11.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 029192 18 P - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
06.11.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 031797 19 P - Begić Nejra i dr.
06.11.2019 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:00 S1 3 P 031887 19 P - Hadžihamzić Vedrana i dr.
12.11.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 031230 18 P - Stević Lidija
12.11.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031574 19 P - Ikić Marko
12.11.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 032088 19 P - Pleh Hasan i dr.
13.11.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 031496 19 P - Glavaš Suzana
13.11.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 13:30 S1 3 P 031856 19 P - Jakovljević Mirko i dr.
14.11.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 032106 19 P - Divljak Zvjezdan
14.11.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 031852 19 P - INFODOM DOO
19.11.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 031233 18 P - Zelenović Vojislav
19.11.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031289 18 P - Tekić Slaviša
20.11.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 028930 18 P - Huseinbašić Atko
21.11.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 032555 19 P - FIPA AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BIH
21.11.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 031642 19 P P - FIPA-AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH ULAGANJA BIH
21.11.2019 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 032175 19 P - Bezdrob Anesa
26.11.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 032225 19 P - Tomić Bojo
26.11.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:30 S1 3 P 025279 17 P - LILY MAAS TRADE COMPANY
27.11.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 Mal 032137 19 Mal - Hamzić Zijad
27.11.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 Mal 032208 19 Mal - Pandžić Senad
27.11.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 032344 19 P - Mrdić Radovan
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved