Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
27.04.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 035041 20 P - Buljubašić Amela
27.04.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:30 S1 3 P 036436 20 P - Borovčanin Tijana i dr.
18.05.2021 1 Upravno odjeljenje 09:15 - 09:30 S1 3 P 038726 20 P - Ahmić Kenan
18.05.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 036483 20 P P - Ibrahimović Fahir
18.05.2021 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 036680 20 P - Avdispahić Jusuf
18.05.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 036827 20 P - Tokić Josip i dr.
19.05.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 12:00 S1 3 P 035519 20 P - Galić Mirko
19.05.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 036720 20 P - Ćeleš Salko
20.05.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 036483 20 P P - Ibrahimović Fahir
20.05.2021 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 036853 20 P - Avdispahić Jusuf
20.05.2021 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 036827 20 P - Tokić Josip i dr.
20.05.2021 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 036756 20 P - Vlačić Blagoja
25.05.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:30 S1 3 P 036720 20 P - Ćeleš Salko
25.05.2021 1 Upravno odjeljenje 13:30 - 14:30 S1 3 P 036152 20 P - Pudar Dejan
25.05.2021 1 Upravno odjeljenje 14:30 - 15:30 S1 3 P 038465 20 P - Šešlija Milan
15.06.2021 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 031566 19 P - HOKEJAŠKI KLUB "BOSNA"
15.06.2021 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 038844 20 P - ALPHA DOO SARAJEVO
16.06.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 15:00 S1 3 P 035058 20 P - Sinanović Sanjin
17.06.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 037042 20 P - SETA INŽENJERING DOO ZAVIDOVIĆI
17.06.2021 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:30 S1 3 P 038517 20 P P - Zekić Ajdin
17.06.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 15:30 S1 3 P 028020 19 P - Knežević Velimir
22.06.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 035316 20 P - Tadić Goran i dr.
22.06.2021 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:30 S1 3 P 035313 20 P - Mešić Erna i dr.
22.06.2021 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:30 S1 3 P 028896 18 P - DIVEL DOO
23.06.2021 1 Upravno odjeljenje 10:45 - 11:45 S1 3 P 037853 20 P - Mijić Monika
23.06.2021 1 Upravno odjeljenje 11:45 - 12:30 S1 3 P 037960 20 P - Tasić Mirko
23.06.2021 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:30 S1 3 P 030504 18 P - CIBOS DOO SARAJEVO
06.07.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 037072 20 P - Kozomara Aleksandar i dr.
06.07.2021 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 13:30 S1 3 P 037446 20 P - Papić Jelena
28.09.2021 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:30 S1 3 P 034864 20 P - Memić Mirsad
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved