Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Papo Nada

Nada Papo rođena je 04.03.1959. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirala je 16.04.1984.godine, a pravosudni ispit položila 12.09.1989. godine u Sarajevu. Prije rata radila je u Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu Sarajevo. U razdoblju od 02.08.1999.godine do 01.02.2013.godine, radila je u Općinskom sudu u Sarajevu, isključivo u Parničnom odjeljenju. U Sudu Bosne i Hercegovine počela je sa radom 01.02.2013.godine, nakon što je imenovana za sutkinju  dana, 12.12.2012.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.02.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 10:00 S1 3 P 029338 18 P - Mahmutović Adis
26.02.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:30 S1 3 P 028038 18 P - Alihodžić Ermin
27.02.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 030432 18 P - CROLIM DOO
27.02.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 028512 18 P - Martinčević Darko i dr.
28.02.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 030554 18 P - Nišić Miloš
28.02.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 029179 18 P - Božović Dragan
28.02.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 14:00 S1 3 P 026437 17 P - Oraovčanin Emir
28.02.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 027789 18 P - Milović Stevan
05.03.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:30 S1 3 P 029138 18 P - Polutak Salem
05.03.2019 1 Upravno odjeljenje 12:30 - 14:00 S1 3 P 029209 18 P - Budalić Vladimir
06.03.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:00 S1 3 P 027825 18 P - Sojkić Senka
06.03.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 030309 18 P - Šahman Lana
07.03.2019 1 Upravno odjeljenje 09:15 - 11:30 S1 3 P 028896 18 P - DIVEL DOO
12.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:15 S1 3 P 031135 18 P - Mandžun Zdravko i dr.
12.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:15 - 10:30 S1 3 P 030466 18 P - Božičković Srđan
12.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 031065 18 P - Hodžić Adis
12.03.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 027863 18 P P - Teletović Senada i dr.
12.03.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 031152 18 P - Fazlić Aziz i dr.
13.03.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 028744 18 P - Bursać Nikola
13.03.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 027853 18 P - GRIJANJEINVEST DOO
13.03.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 030726 18 P - Jovović Davor
14.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 017992 15 P - Pilav Amir
14.03.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 030826 18 P - Subotić Predrag
14.03.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 029170 18 P - Šejtanić Almir i dr.
14.03.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 029166 18 P - Bakšić Senad i dr.
19.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 028959 18 P - Ferhatbegović Bahrudin
19.03.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 16:00 S1 3 P 028930 18 P - Huseinbašić Atko
20.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 029448 18 P - Jovanović Janko
20.03.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 030437 18 P - Hamidović Nihad i dr.
20.03.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 14:30 S1 3 P 030838 18 P - Gašević Miroslav
20.03.2019 1 Upravno odjeljenje 14:30 - 15:00 S1 3 P 030468 18 P - Šepur Trivko
21.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031213 18 P - Lučić Slaviša i dr.
21.03.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:00 S1 3 P 026600 17 P - Habibović Hazim
26.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 029264 18 P - Marković Bojan
26.03.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 029240 18 P P - Rahmanović Sanin
26.03.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 028038 18 P - Alihodžić Ermin
27.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 030504 18 P - CIBOS DOO SARAJEVO
27.03.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 030752 18 P - Škiljević Todor
27.03.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 028238 18 P P - Gučić Beroš Matea i dr.
27.03.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:30 S1 3 P 029192 18 P - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
28.03.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 030842 18 P - Bender Karlo
28.03.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 030364 18 P - Kuljić Siniša
28.03.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 030368 18 P P - Kuljić Milenko
01.04.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 027950 18 P - Samardžija Radiša
02.04.2019 1 Upravno odjeljenje 09:00 - 09:30 S1 3 P 030718 18 P - Vilotić Danijela
02.04.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 11:30 S1 3 P 027934 18 P - SREBRENICA "AD RUDNIK BOKSITA"
02.04.2019 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 14:30 S1 3 P 029176 18 P - Perković Saša
03.04.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 030893 18 P - Omerika Mirsad
03.04.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 023767 16 P - Filipić Jovanka
03.04.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 027780 18 P - Šemić Mustafa
04.04.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 031365 18 P - Biser Alisa i dr.
04.04.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 025329 18 P - Varupa Haris
04.04.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 028301 18 P - Grgić Mato
04.04.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:30 S1 3 P 028967 18 P - Sinanović Sanjin
09.04.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 028463 18 P - Lepara Jasmin
10.04.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 028840 18 P - Kečo Emina
10.04.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 15:30 S1 3 P 028576 18 P - Krejić Savo
16.04.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 14:30 S1 3 P 030741 18 P - MULTI COLOR DOO
17.04.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 028650 18 P - Krehić Samira
17.04.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:30 S1 3 P 030674 18 P - Smajlović Imamović Jasminka i dr.
18.04.2019 1 Upravno odjeljenje 14:00 - 15:00 S1 3 P 031140 18 P - Stanković Vidoje
18.04.2019 1 Upravno odjeljenje 15:00 - 15:30 S1 3 P 031068 18 P - Petković Ivana i dr.
22.04.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 029082 18 P - Knežić Goran
23.04.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 10:30 S1 3 P 031352 18 P - Božić Milenko i dr.
23.04.2019 1 Upravno odjeljenje 10:30 - 11:00 S1 3 P 030910 18 P - Marjanović Saša
23.04.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 030906 18 P - Hrnjić Emir
23.04.2019 1 Upravno odjeljenje 11:30 - 12:00 S1 3 P 031196 18 P - Buljević Feđa
24.04.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 026501 17 P - AGROHERC DOO
25.04.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 11:00 S1 3 P 031046 18 P - Radović Radomir
25.04.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 030930 18 P - Rokvić Stevo
25.04.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 14:00 S1 3 P 031311 18 P - Šahurić Anel i dr.
07.05.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 13:00 S1 3 P 028600 18 P - Vučić Davorin
08.05.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 13:00 S1 3 P 030306 18 P - ATEX DOO
09.05.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 11:30 S1 3 P 031076 18 P - Crepulja Pero
09.05.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 12:30 S1 3 P 031054 18 P - Mandić Željko
14.05.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 12:00 S1 3 P 001274 16 P - JP RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
14.05.2019 1 Upravno odjeljenje 12:00 - 13:00 S1 3 P 022153 16 P - RADIOTELEVIZIJA BIH
15.05.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 13:00 S1 3 P 027105 17 P - Kudić Miodrag
15.05.2019 1 Upravno odjeljenje 13:00 - 15:00 S1 3 P 027107 17 P - Kozadra Muhamed
16.05.2019 1 Upravno odjeljenje 11:00 - 14:00 S1 3 P 027962 18 P - Vlasenko Mitar
21.05.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 028624 18 P - Karić Sanela
22.05.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 12:00 S1 3 P 026896 17 P - Šabanija Samir i dr.
23.05.2019 1 Upravno odjeljenje 10:00 - 15:00 S1 3 P 027939 18 P - LEIN DOO
18.06.2019 1 Upravno odjeljenje 09:30 - 14:00 S1 3 P 030383 18 P - Ališić Nail
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved