Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Perić Branko

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003.godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
31.03.2020 4 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 032546 20 K - Hrvatović Alen
14.04.2020 5 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 032546 20 K - Hrvatović Alen
15.04.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
16.04.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
21.04.2020 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
22.04.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
23.04.2020 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 034074 20 K - Popović Čedo
28.04.2020 5 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 032546 20 K - Hrvatović Alen
29.04.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
30.04.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 025672 20 K - Inkić Nidhat i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved