Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Perić Branko

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003.godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.03.2018 3 Odjel II 12:00 - 12:15 S1 2 K 027108 17 Ko - Anđelić Neđo i dr.
26.03.2018 3 Odjel II 12:15 - 12:30 S1 2 K 026420 18 Ko - Ivanković Mario
29.03.2018 5 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 024300 17 K - Tukulj Emir
29.03.2018 5 Odjel II 14:00 - 16:00 S1 2 K 023053 18 K - Kantić Ešefa i dr.
30.03.2018 1 Odjel III 11:00 - 12:00 S1 3 K 020888 17 Kps - Ristić Adrijana i dr.
05.04.2018 1 Odjel III 11:30 - 12:00 S1 3 K 021194 17 Kps - Muhić Eldin i dr.
05.04.2018 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023053 18 K - Kantić Ešefa i dr.
06.04.2018 3 Odjel II 12:00 - 12:30 S1 2 K 028017 18 Ko - Žigić Rasim i dr.
12.04.2018 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023053 18 K - Kantić Ešefa i dr.
19.04.2018 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023053 18 K - Kantić Ešefa i dr.
26.04.2018 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023053 18 K - Kantić Ešefa i dr.
27.04.2018 2 Odjel II 11:00 - 11:30 S1 2 K 020307 17 Ko - Tančić Radenko
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved