Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Perić Branko

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003.godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
10.12.2019 5 Odjel II 10:00 - 11:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
10.12.2019 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
12.12.2019 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023714 19 K - Šehović Muhamed
17.12.2019 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 028476 19 K - Tomas Ante
17.12.2019 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
24.12.2019 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 028476 19 K - Tomas Ante
24.12.2019 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
26.12.2019 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
31.12.2019 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 028476 19 K - Tomas Ante
31.12.2019 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
07.01.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 028476 19 K - Tomas Ante
07.01.2020 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
09.01.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
14.01.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 028476 19 K - Tomas Ante
14.01.2020 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
16.01.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 033903 19 K - Avramović Danijel i dr.
21.01.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 028476 19 K - Tomas Ante
21.01.2020 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
23.01.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032530 19 K - Petreš Nenad i dr.
28.01.2020 5 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 028476 19 K - Tomas Ante
28.01.2020 5 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 026525 19 K - Stević Gavrilo
30.01.2020 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 033903 19 K - Avramović Danijel i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved