Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Perić Branko

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003.godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.04.2021 3 Odjel III 12:00 - 13:00 S1 3 K 038821 20 K - Novaković Ranko
19.04.2021 7 Odjel III 11:30 - 12:00 S1 3 K 033746 21 K - Simić Vaso
20.04.2021 7 Odjel III 09:00 - 12:00 S1 3 K 032546 20 K - Hrvatović Alen i dr.
04.05.2021 5 Odjel III 12:00 - 13:30 S1 3 K 032546 20 K - Hrvatović Alen i dr.
05.05.2021 6 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 031537 20 K - Mirković Nenad i dr.
19.05.2021 6 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 034410 20 K - Hadžiahmetović Almir i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved