Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Perić Branko

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003.godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
28.02.2019 9 Odjel II 10:00 - 10:15 S1 2 K 027397 17 Ko - Lan Gang i dr.
28.02.2019 9 Odjel II 10:15 - 10:30 S1 2 K 030675 18 Ko - Mavrić Ismail
28.02.2019 9 Odjel II 10:30 - 10:45 S1 2 K 025385 18 Ko - Banović Jozo
28.02.2019 9 Odjel II 10:45 - 11:00 S1 2 K 029387 18 Ko - Kani Kadir i dr.
05.03.2019 9 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 031163 19 K - Živanić Slobodan
12.03.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031163 19 K - Živanić Slobodan
19.03.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031163 19 K - Živanić Slobodan
22.03.2019 9 Odjel II 11:30 - 12:00 S1 2 K 028082 18 Ko - Gligić Boro i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved