Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Perić Branko

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003.godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.04.2019 6 Odjel II 13:00 - 13:15 S1 2 K 031700 19 Ko - Todorović Dušan
26.04.2019 5 Odjel II 12:00 - 12:30 S1 2 K 024860 17 Ko - Kovačević Amir
06.05.2019 7 Odjel III 10:30 - 12:30 S1 3 K 029568 19 K - Hasičević Namik
07.05.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031163 19 K - Živanić Slobodan
09.05.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 023714 19 K - Šehović Muhamed
14.05.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031163 19 K - Živanić Slobodan
21.05.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031163 19 K - Živanić Slobodan
28.05.2019 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031163 19 K - Živanić Slobodan
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved