Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Radević Goran

Goran Radević je rođen 1963. godine u Sarajevu, gdje je nakon gimnazije diplomirao na Pravnom fakultetu 1987. godine, te završio postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog javnog prava. Pravosudni ispit položio je 1990. godine nakon dvogodišnjeg sudskog pripravničkog staža u Osnovnom sudu II u Sarajevu. Radio je u privredi, kao i na poslovima u oblasti obrazovanja, odbrane i sigurnosti. Izabran je za sudiju Općinskog suda u Sarajevu 2000. godine, a odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovan za sudiju Suda BiH u decembru 2009. godine. Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u periodu od 2013. do 2017. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
29.04.2019 8 Odjel II 09:00 - 10:00 S1 2 K 031112 19 K - Kostić Radojica
29.04.2019 8 Odjel II 10:30 - 12:30 S1 2 K 031364 19 K - Pejović Zoran i dr.
06.05.2019 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
06.05.2019 8 Odjel II 09:00 - 11:00 S1 2 K 031364 19 K - Pejović Zoran i dr.
07.05.2019 2 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 031036 19 K - Ali Tariq
07.05.2019 6 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 026354 18 K - Đono Nedžib
10.05.2019 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 026354 18 K - Đono Nedžib
13.05.2019 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
13.05.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031364 19 K - Pejović Zoran i dr.
14.05.2019 2 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 031036 19 K - Ali Tariq
14.05.2019 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
15.05.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028752 18 K - Anđelić Mladen i dr.
17.05.2019 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 020521 17 K - Mešanović Mersudin i dr.
20.05.2019 7 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031364 19 K - Pejović Zoran i dr.
20.05.2019 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
21.05.2019 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
22.05.2019 2 Odjel III 11:00 - 13:00 S1 3 K 031036 19 K - Ali Tariq
23.05.2019 9 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028752 18 K - Anđelić Mladen i dr.
24.05.2019 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 026354 18 K - Đono Nedžib
27.05.2019 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
27.05.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031364 19 K - Pejović Zoran i dr.
28.05.2019 1 Odjel III 09:00 - 12:30 S1 3 K 031036 19 K - Ali Tariq
28.05.2019 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
29.05.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028752 18 K - Anđelić Mladen i dr.
31.05.2019 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 020521 17 K - Mešanović Mersudin i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved