Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Radević Goran

Goran Radević je rođen 1963. godine u Sarajevu, gdje je nakon gimnazije diplomirao na Pravnom fakultetu 1987. godine, te završio postdiplomski studij iz oblasti međunarodnog javnog prava. Pravosudni ispit položio je 1990. godine nakon dvogodišnjeg sudskog pripravničkog staža u Osnovnom sudu II u Sarajevu. Radio je u privredi, kao i na poslovima u oblasti obrazovanja, odbrane i sigurnosti. Izabran je za sudiju Općinskog suda u Sarajevu 2000. godine, a odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovan za sudiju Suda BiH u decembru 2009. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.03.2018 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
27.03.2018 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
29.03.2018 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025614 17 K - Pajdaković Oliver i dr.
30.03.2018 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 020521 17 K - Mešanović Mersudin i dr.
02.04.2018 1 Odjel III 09:00 - 12:00 S1 3 K 017556 18 K - Iličić Robert
02.04.2018 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 027422 18 K - Pivić Asif i dr.
03.04.2018 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
06.04.2018 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 020521 17 K - Mešanović Mersudin i dr.
09.04.2018 2 Odjel III 09:00 - 12:00 S1 3 K 017556 18 K - Iličić Robert
09.04.2018 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
10.04.2018 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
11.04.2018 5 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 026680 18 K - Štrbac Dragan
12.04.2018 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025614 17 K - Pajdaković Oliver i dr.
13.04.2018 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 020521 17 K - Mešanović Mersudin i dr.
16.04.2018 2 Odjel III 09:00 - 11:00 S1 3 K 017556 18 K - Iličić Robert
16.04.2018 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
17.04.2018 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
18.04.2018 5 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 026680 18 K - Štrbac Dragan
20.04.2018 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 020521 17 K - Mešanović Mersudin i dr.
23.04.2018 2 Odjel III 09:00 - 11:00 S1 3 K 017556 18 K - Iličić Robert
23.04.2018 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022492 16 K - Kordić Boris i dr.
24.04.2018 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 024348 17 K - Jeremić Darko i dr.
25.04.2018 5 Odjel II 13:00 - 14:00 S1 2 K 026680 18 K - Štrbac Dragan
26.04.2018 5 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 025614 17 K - Pajdaković Oliver i dr.
27.04.2018 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 020521 17 K - Mešanović Mersudin i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved