Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Samardžić Darko

Darko Samardžić rođen je 1957. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 1981. godine, a pravosudni ispit je položio 1994. godine. Prvi radni odnos zasnovao je 1981. godine u tadašnjem Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu SR BiH, a 1987. godine postavljen je za republičkog upravnog inspektora. U aprilu 2001. godine radio je kao savjetnik Vrhovnog suda Federacije BiH za oblast uprave, a 2003. godine izabran je za sudiju Općinskog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda BiH imenovan je 13.12.2007. godine, a na dužnost je stupio 01.02.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
23.04.2021 6 Odjel I 09:30 - 12:00 S1 1 K 039957 21 Mpom - Maksimović Dalibor
11.05.2021 9 Odjel I 12:00 - 13:00 S1 1 K 030715 18 Kri - Stupar Simo i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved