Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Samardžić Darko

Darko Samardžić rođen je 1957. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 1981. godine, a pravosudni ispit je položio 1994. godine. Prvi radni odnos zasnovao je 1981. godine u tadašnjem Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu SR BiH, a 1987. godine postavljen je za republičkog upravnog inspektora. U aprilu 2001. godine radio je kao savjetnik Vrhovnog suda Federacije BiH za oblast uprave, a 2003. godine izabran je za sudiju Općinskog suda u Sarajevu. Za sudiju Suda BiH imenovan je 13.12.2007. godine, a na dužnost je stupio 01.02.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
30.05.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023868 17 Kri - Milovanović Slavko
04.06.2018 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 016629 15 Kri - Nanić Zijad i dr.
06.06.2018 3 Odjel I 08:30 - 10:00 S1 1 K 020147 17 Kri - Halilović Sakib i dr.
06.06.2018 3 Odjel I 10:00 - 12:30 S1 1 K 023868 17 Kri - Milovanović Slavko
13.06.2018 3 Odjel I 09:00 - 11:00 S1 1 K 023868 17 Kri - Milovanović Slavko
18.06.2018 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 016629 15 Kri - Nanić Zijad i dr.
20.06.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023868 17 Kri - Milovanović Slavko
25.06.2018 6 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 016629 15 Kri - Nanić Zijad i dr.
27.06.2018 3 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023868 17 Kri - Milovanović Slavko
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved