Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Smajlović Mira

Mira Smajlović rođena je u Konjicu 1952.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Nakon diplomiranja obavljala je pravne poslove zastupanja, te rukovodeće poslove u UNIS-ovim preduzećima “Igman“ i „Energetika“ u Konjicu. Za sudiju Općinskog suda Konjic imenovana je 1994. godine, a od 1.9.2003.godine obavljala je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovana je 18.1.2007.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
17.10.2019 4 Odjel I 16:00 - 18:00 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
18.10.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
21.10.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
22.10.2019 4 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
24.10.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
25.10.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
28.10.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
29.10.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
31.10.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
01.11.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
04.11.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
05.11.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
07.11.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
08.11.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
11.11.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
12.11.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
14.11.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
15.11.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
18.11.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
19.11.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
21.11.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
22.11.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
25.11.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
26.11.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
28.11.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
29.11.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved