Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Smajlović Mira

Mira Smajlović rođena je u Konjicu 1952.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Nakon diplomiranja obavljala je pravne poslove zastupanja, te rukovodeće poslove u UNIS-ovim preduzećima “Igman“ i „Energetika“ u Konjicu. Za sudiju Općinskog suda Konjic imenovana je 1994. godine, a od 1.9.2003.godine obavljala je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovana je 18.1.2007.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
25.04.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
07.05.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
09.05.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
10.05.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
13.05.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
14.05.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
16.05.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
17.05.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
20.05.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
21.05.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
23.05.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
24.05.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
27.05.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
28.05.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
30.05.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
31.05.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved