Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Smajlović Mira

Mira Smajlović rođena je u Konjicu 1952.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Nakon diplomiranja obavljala je pravne poslove zastupanja, te rukovodeće poslove u UNIS-ovim preduzećima “Igman“ i „Energetika“ u Konjicu. Za sudiju Općinskog suda Konjic imenovana je 1994. godine, a od 1.9.2003.godine obavljala je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovana je 18.1.2007.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.12.2017 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
22.12.2017 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020819 16 Kri - Mrđa Darko i dr.
22.12.2017 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
26.12.2017 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
28.12.2017 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
09.01.2018 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
11.01.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
12.01.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020819 16 Kri - Mrđa Darko i dr.
12.01.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
16.01.2018 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
18.01.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
19.01.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020819 16 Kri - Mrđa Darko i dr.
19.01.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
23.01.2018 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
25.01.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
26.01.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020819 16 Kri - Mrđa Darko i dr.
26.01.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
30.01.2018 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved