Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Smajlović Mira

Mira Smajlović rođena je u Konjicu 1952.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Nakon diplomiranja obavljala je pravne poslove zastupanja, te rukovodeće poslove u UNIS-ovim preduzećima “Igman“ i „Energetika“ u Konjicu. Za sudiju Općinskog suda Konjic imenovana je 1994. godine, a od 1.9.2003.godine obavljala je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovana je 18.1.2007.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
06.04.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
07.04.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
09.04.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
10.04.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
13.04.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
14.04.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
16.04.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
17.04.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
20.04.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
21.04.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
23.04.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
24.04.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
27.04.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
28.04.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
30.04.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved