Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Smajlović Mira

Mira Smajlović rođena je u Konjicu 1952.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Nakon diplomiranja obavljala je pravne poslove zastupanja, te rukovodeće poslove u UNIS-ovim preduzećima “Igman“ i „Energetika“ u Konjicu. Za sudiju Općinskog suda Konjic imenovana je 1994. godine, a od 1.9.2003.godine obavljala je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovana je 18.1.2007.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
16.12.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
23.12.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
24.12.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
26.12.2019 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
27.12.2019 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
30.12.2019 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
31.12.2019 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
03.01.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
06.01.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
07.01.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
09.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
10.01.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
13.01.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
14.01.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
16.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
17.01.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
20.01.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
21.01.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
23.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
24.01.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
27.01.2020 5 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 031299 19 Kri - Babić Ranko i dr.
28.01.2020 9 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
30.01.2020 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
31.01.2020 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 027404 18 Kri - Kosorić Mile i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved