Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Smajlović Mira

Mira Smajlović rođena je u Konjicu 1952.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Nakon diplomiranja obavljala je pravne poslove zastupanja, te rukovodeće poslove u UNIS-ovim preduzećima “Igman“ i „Energetika“ u Konjicu. Za sudiju Općinskog suda Konjic imenovana je 1994. godine, a od 1.9.2003.godine obavljala je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovana je 18.1.2007.godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
03.08.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020819 16 Kri - Mrđa Darko i dr.
24.08.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020819 16 Kri - Mrđa Darko i dr.
24.08.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
28.08.2018 5 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 020481 16 Kri - Sejdić Ahmet
30.08.2018 7 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 023220 17 Kri - Pantić Radomir i dr.
31.08.2018 8 Odjel I 09:00 - 12:30 S1 1 K 020819 16 Kri - Mrđa Darko i dr.
31.08.2018 8 Odjel I 13:00 - 16:00 S1 1 K 017947 15 Kri - Vručinić Mirko
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved