Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Tankić Izo

Izo Tankić je rođen u Koraju 1956. godine. U Sarajevu je završio Pravni fakultet i položio pravosudni ispit 1981. godine. U Tuzli je 1982. godine imenovan za opštinskog javnog tužioca te 1987. godine za sudiju Višeg suda gdje je ostao devet godina. Naredne tri godine bavio se samostalnom advokatskom praksom, da bi od 1999. godine obavljao funkciju kantonalnog tužioca u Tuzli. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 2003. godine imenovan je za glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Učestvovao je u radu mnogih stručnih grupa te bio predsjednik Komisije za imenovanje tužilaca u Tuzlanskom kantonu. Od 2002. do 2005. godine bio je član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Za sudiju Suda BiH imenovan je 1.3.2005. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
19.04.2021 6 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 039074 21 K - Ahmetović Sadik
21.04.2021 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
28.04.2021 5 Odjel III 09:00 - 12:00 S1 3 K 039165 21 K - Mišević Luka
03.05.2021 6 Odjel II 09:00 - 11:30 S1 2 K 039074 21 K - Ahmetović Sadik
03.05.2021 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
04.05.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 034029 19 K - Harbaš Amir i dr.
05.05.2021 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
17.05.2021 6 Odjel II 09:00 - 11:30 S1 2 K 039074 21 K - Ahmetović Sadik
17.05.2021 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
18.05.2021 4 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 033715 20 K - Bureković Avdo
19.05.2021 5 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
31.05.2021 6 Odjel II 09:00 - 11:30 S1 2 K 039074 21 K - Ahmetović Sadik
31.05.2021 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved