Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Tankić Izo

Izo Tankić je rođen u Koraju 1956. godine. U Sarajevu je završio Pravni fakultet i položio pravosudni ispit 1981. godine. U Tuzli je 1982. godine imenovan za opštinskog javnog tužioca te 1987. godine za sudiju Višeg suda gdje je ostao devet godina. Naredne tri godine bavio se samostalnom advokatskom praksom, da bi od 1999. godine obavljao funkciju kantonalnog tužioca u Tuzli. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 2003. godine imenovan je za glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Učestvovao je u radu mnogih stručnih grupa te bio predsjednik Komisije za imenovanje tužilaca u Tuzlanskom kantonu. Od 2002. do 2005. godine bio je član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Za sudiju Suda BiH imenovan je 1.3.2005. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
04.06.2018 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026933 18 K - Galić Branislav i dr.
11.06.2018 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 028365 18 K - Budalić Branka i dr.
18.06.2018 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 027758 18 K - Markić Božo i dr.
18.06.2018 8 Odjel II 09:00 - 10:00 S1 2 K 027400 18 K - Haskić Amir
25.06.2018 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 027400 18 K - Haskić Amir
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved