Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Tankić Izo

Izo Tankić je rođen u Koraju 1956. godine. U Sarajevu je završio Pravni fakultet i položio pravosudni ispit 1981. godine. U Tuzli je 1982. godine imenovan za opštinskog javnog tužioca te 1987. godine za sudiju Višeg suda gdje je ostao devet godina. Naredne tri godine bavio se samostalnom advokatskom praksom, da bi od 1999. godine obavljao funkciju kantonalnog tužioca u Tuzli. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 2003. godine imenovan je za glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Učestvovao je u radu mnogih stručnih grupa te bio predsjednik Komisije za imenovanje tužilaca u Tuzlanskom kantonu. Od 2002. do 2005. godine bio je član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Za sudiju Suda BiH imenovan je 1.3.2005. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
28.06.2019 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 030671 19 K - Vukojičić Bojan i dr.
01.07.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031288 19 K - Simić Zoran
02.07.2019 6 Odjel II 11:30 - 12:30 S1 2 K 031082 19 K - Selimagić Jasmin i dr.
03.07.2019 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
08.07.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031288 19 K - Simić Zoran
10.07.2019 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
15.07.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031288 19 K - Simić Zoran
17.07.2019 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
22.07.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031288 19 K - Simić Zoran
24.07.2019 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
29.07.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 031288 19 K - Simić Zoran
31.07.2019 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028556 18 K - Salčinović Elvis i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved