Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Tankić Izo

Izo Tankić je rođen u Koraju 1956. godine. U Sarajevu je završio Pravni fakultet i položio pravosudni ispit 1981. godine. U Tuzli je 1982. godine imenovan za opštinskog javnog tužioca te 1987. godine za sudiju Višeg suda gdje je ostao devet godina. Naredne tri godine bavio se samostalnom advokatskom praksom, da bi od 1999. godine obavljao funkciju kantonalnog tužioca u Tuzli. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 2003. godine imenovan je za glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Učestvovao je u radu mnogih stručnih grupa te bio predsjednik Komisije za imenovanje tužilaca u Tuzlanskom kantonu. Od 2002. do 2005. godine bio je član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Za sudiju Suda BiH imenovan je 1.3.2005. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
07.07.2020 3 Odjel III 12:00 - 16:00 S1 3 K 031219 20 K - Tiro Faris
10.07.2020 1 Odjel III 09:00 - 12:00 S1 3 K 018913 20 K - Hasković Anes
13.07.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 029387 19 K - Kani Kadir i dr.
15.07.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 034398 20 K - Svraka Aida i dr.
22.07.2020 3 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 031219 20 K - Tiro Faris
27.07.2020 4 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 029387 19 K - Kani Kadir i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved