Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Ćuković Biljana

Rođena je 1961. godine u Sokocu. Pravni fakultet je završila u Sarajevu 1984. godine, a pravosudni ispit položila 26.06.1996. godine. Birana je za sudiju Osnovnog suda u Sokocu 12.09.1996. godine, gdje je neprekidno radila  sve do izbora za sudiju Suda BiH. U maju 2010. godine imenovana je za sudiju Suda BiH, a na dužnost je stupila 1.07.2010. godine


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
24.04.2019 8 Odjel II 09:03 - 10:11 S1 2 K 028693 18 K - Zhang Jiaofen i dr.
25.04.2019 3 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 029677 19 K - Čosić Faruk i dr.
25.04.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
29.04.2019 7 Odjel III 09:30 - 11:30 S1 3 K 028633 19 K - Mijatović Mladen
07.05.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 019129 15 K - Vesković Milosav
08.05.2019 8 Odjel II 11:00 - 12:30 S1 2 K 028693 18 K - Zhang Jiaofen i dr.
09.05.2019 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028693 18 K - Zhang Jiaofen i dr.
09.05.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
14.05.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 019129 15 K - Vesković Milosav
15.05.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028693 18 K - Zhang Jiaofen i dr.
16.05.2019 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028693 18 K - Zhang Jiaofen i dr.
16.05.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
21.05.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 019129 15 K - Vesković Milosav
22.05.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028693 18 K - Zhang Jiaofen i dr.
23.05.2019 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028693 18 K - Zhang Jiaofen i dr.
23.05.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
28.05.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 019129 15 K - Vesković Milosav
29.05.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 028693 18 K - Zhang Jiaofen i dr.
30.05.2019 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028693 18 K - Zhang Jiaofen i dr.
30.05.2019 4 Odjel II 09:00 - 11:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
30.05.2019 4 Odjel II 11:30 - 12:30 S1 2 K 019129 15 K - Vesković Milosav
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved