Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Odluke od značaja za stručnu javnost

Raspored suđenja

P
U
S
Č
P
S
N

Statistike

Sud Bosne i Hercegovine

Ćuković Biljana

Rođena je 1961. godine u Sokocu. Pravni fakultet je završila u Sarajevu 1984. godine, a pravosudni ispit položila 26.06.1996. godine. Birana je za sudiju Osnovnog suda u Sokocu 12.09.1996. godine, gdje je neprekidno radila  sve do izbora za sudiju Suda BiH. U maju 2010. godine imenovana je za sudiju Suda BiH, a na dužnost je stupila 1.07.2010. godine


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
26.10.2017 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
01.11.2017 8 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 025702 17 K - Rapić Zoran i dr.
02.11.2017 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
09.11.2017 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
16.11.2017 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
23.11.2017 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
30.11.2017 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved