Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Ćuković Biljana

Rođena je 1961. godine u Sokocu. Pravni fakultet je završila u Sarajevu 1984. godine, a pravosudni ispit položila 26.06.1996. godine. Birana je za sudiju Osnovnog suda u Sokocu 12.09.1996. godine, gdje je neprekidno radila  sve do izbora za sudiju Suda BiH. U maju 2010. godine imenovana je za sudiju Suda BiH, a na dužnost je stupila 1.07.2010. godine


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
29.03.2018 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023181 18 K - Kahvedžić Esad i dr.
04.04.2018 2 Odjel II 09:00 - 09:30 S1 2 K 019895 18 K - Šendula Zlatko
04.04.2018 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026452 18 K - Mustajbašić Nermin
05.04.2018 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023181 18 K - Kahvedžić Esad i dr.
05.04.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
11.04.2018 8 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 025702 17 K - Rapić Zoran i dr.
12.04.2018 3 Odjel II 13:30 - 16:00 S1 2 K 023181 18 K - Kahvedžić Esad i dr.
12.04.2018 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
18.04.2018 8 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 026452 18 K - Mustajbašić Nermin
19.04.2018 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023181 18 K - Kahvedžić Esad i dr.
19.04.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
25.04.2018 8 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 025702 17 K - Rapić Zoran i dr.
26.04.2018 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 023181 18 K - Kahvedžić Esad i dr.
26.04.2018 6 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved