Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Ćuković Biljana

Rođena je 1961. godine u Sokocu. Pravni fakultet je završila u Sarajevu 1984. godine, a pravosudni ispit položila 26.06.1996. godine. Birana je za sudiju Osnovnog suda u Sokocu 12.09.1996. godine, gdje je neprekidno radila  sve do izbora za sudiju Suda BiH. U maju 2010. godine imenovana je za sudiju Suda BiH, a na dužnost je stupila 1.07.2010. godine


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
09.12.2019 5 Odjel III 13:00 - 16:00 S1 3 K 029221 19 K - Ćesko Suad i dr.
12.12.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
16.12.2019 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 032183 19 K - Vukičević Srečko i dr.
18.12.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
19.12.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
20.12.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
23.12.2019 9 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 032183 19 K - Vukičević Srečko i dr.
23.12.2019 9 Odjel II 12:00 - 12:30 S1 2 K 019895 18 K - Šendula Zlatko
24.12.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 033939 19 K - Andrić Marko
25.12.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
26.12.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
30.12.2019 9 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 032183 19 K - Vukičević Srečko i dr.
31.12.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032183 19 K - Vukičević Srečko i dr.
07.01.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032183 19 K - Vukičević Srečko i dr.
08.01.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
09.01.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
14.01.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032183 19 K - Vukičević Srečko i dr.
15.01.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
16.01.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
21.01.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032183 19 K - Vukičević Srečko i dr.
22.01.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
23.01.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
28.01.2020 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 032183 19 K - Vukičević Srečko i dr.
29.01.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
30.01.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved