Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Ćuković Biljana

Rođena je 1961. godine u Sokocu. Pravni fakultet je završila u Sarajevu 1984. godine, a pravosudni ispit položila 26.06.1996. godine. Birana je za sudiju Osnovnog suda u Sokocu 12.09.1996. godine, gdje je neprekidno radila  sve do izbora za sudiju Suda BiH. U maju 2010. godine imenovana je za sudiju Suda BiH, a na dužnost je stupila 1.07.2010. godine


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
22.08.2019 7 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028861 19 K - Šiljeg Milenko
28.08.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:00 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
28.08.2019 8 Odjel II 12:00 - 12:30 S1 2 K 028861 19 K - Šiljeg Milenko
29.08.2019 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028861 19 K - Šiljeg Milenko
29.08.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
03.09.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 019129 15 K - Vesković Milosav
04.09.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
05.09.2019 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028861 19 K - Šiljeg Milenko
05.09.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 023508 19 K - Gajić Vojkan i dr.
10.09.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 019129 15 K - Vesković Milosav
11.09.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
12.09.2019 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028861 19 K - Šiljeg Milenko
12.09.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
17.09.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 019129 15 K - Vesković Milosav
18.09.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
19.09.2019 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028861 19 K - Šiljeg Milenko
19.09.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
24.09.2019 5 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 019129 15 K - Vesković Milosav
25.09.2019 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 031211 19 K - Baćović Radojica i dr.
26.09.2019 3 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 028861 19 K - Šiljeg Milenko
26.09.2019 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved