Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Ćuković Biljana

Rođena je 1961. godine u Sokocu. Pravni fakultet je završila u Sarajevu 1984. godine, a pravosudni ispit položila 26.06.1996. godine. Birana je za sudiju Osnovnog suda u Sokocu 12.09.1996. godine, gdje je neprekidno radila  sve do izbora za sudiju Suda BiH. U maju 2010. godine imenovana je za sudiju Suda BiH, a na dužnost je stupila 1.07.2010. godine


Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
07.07.2020 8 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 033045 20 K - Vidović Sreten
08.07.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 034783 20 K - Fethallah Mahmud Ghabir Ahmed
08.07.2020 6 Odjel II 13:00 - 16:00 S1 2 K 022881 20 K - Ališić Emir
15.07.2020 9 Odjel III 09:00 - 12:00 S1 3 K 035336 20 K - Oueslati Tarek i dr.
16.07.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
30.07.2020 4 Odjel II 09:00 - 12:30 S1 2 K 024465 17 K - Čaušević Kemal i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved