Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Vučinić Hilmo

Hilmo Vučinić je rođen u Čajniču 1962. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Nakon rada u organima uprave u Goraždu te u stručnoj oblasti privrednih djelatnosti imenovan je za direktora Centra za socijalni rad općine Goražde. Za sudiju Okružnog vojnog suda u Goraždu izabran je 1993. godine, nakon čega je prešao kao sudija na Kantonalni sud u Goraždu. Od 2003. godine radio je kao sudija Kantonalnog suda u Sarajevu. Obavljao je i dužnost predsjednika općinske komisije Goražde i predsjednika Komisije za ustavna pitanje skupštine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde. 01.03. 2005. godine imenovan je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

 

Raspored suđenja

U rasporedu nema suđenja za odabranog/odabranu sudiju/sutkinju.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved