Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

Vukoje Dragomir

Dragomir Vukoje je rođen u Trebinju 1951. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1974.godine. Od 1975. do 1993. godine radio je u EDP „Elektro-Hercegovina“ Mostar, a zatim u OOUR “Elektro-Trebinje“ u Trebinju. Od 1993. godine imenovan je za sudiju Osnovnog suda u Trebinju. U okviru edukacionog programa Vlade Francuske boravio je, osam mjeseci, na stručnom usavršavanju na francuskoj Državnoj školi za sudije i tužioce te na Višem sudu u Tarbu. Od 1999. godine izabran je za sudiju Okružnog suda u Trebinju. U martu 2005. godine imenovan je za sudiju Suda BiH.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja

Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
09.12.2019 9 Odjel III 11:00 - 12:30 S1 3 K 025190 19 Kžk - Balavac Srebrenko i dr.
13.12.2019 5 Odjel III 11:00 - 13:00 S1 3 K 033477 19 Kž - Zendi Muhammed Muzafar i dr.
28.01.2020 9 Odjel I 10:00 - 11:00 S1 1 K 026570 19 Kžk - Pavić Sretko
28.01.2020 9 Odjel I 11:00 - 12:30 S1 1 K 024092 19 Kžk - Milojica Boro i dr.
RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved