Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:53 12.05.2017

Advokatski pripravnici iz Turske posjetili Sud Bosne i Hercegovine

U organizaciji Regionalne advokatske komore Sarajevo, grupa advokatskih pripravnika  iz Burse, Republika Turska, je danas posjetila Sud Bosne i Hercegovine. Cilj posjete bio je upoznavanje pripravnika sa strukturom i funkcionisanjem Suda Bosne i Hercegovine.

 

Predstavnici Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom su kroz prezentacije upoznali pripravnike sa organizacijom, načinom rada, praksom i ostvarenim rezultatima Suda Bosne i Hercegovine.  Gosti su postavljali pitanja i izrazili zahvalnost za iskazanu dobrodošlicu i informacije koje su tokom posjete saznali.

 

Pripravnici su, takođe, imali priliku pogledati snimak svjedočenja zaštićenog svjedoka iz jednog predmeta održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

 

Na kraju posjete gostima su podijeljeni materijali sa dodatnim informacijama o Sudu Bosne i Hercegovine, a podstaknuti su i da prate rad Suda na njegovoj službenoj internet stranici.

 

U prilogu su fotografije  današnje posjete.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved