Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:18 23.08.2019

Alminko Islamović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godina.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu Alminko Islamović donijelo presudu kojim se žalba odbrane optuženog Alminka Islamovića odbija kao neosnovana, dok se žalba Tužilaštva BiH djelomično uvažava te se navedena presuda preinačava u pogledu odluke o kazni, tako što se optuženi Alminko Islamović za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, dok se u ostalom dijelu prvostepena presuda potvrđuje.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 027348 18 Kri od 1.4.2019. godine, optuženi Alminko Islamović oglašen je krivim da je u tački 1. osuđujućeg dijela izreke počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ, dok je u tački 2. osuđujućeg dijela izreke presude počinio isto krivično djelo u vezi sa članom 22. istog Zakona, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca, u koju je uračunato vrijeme koje je optuženi Alminko Islamović proveo u pritvoru u periodu od 25.10.2017. godine do 6.4.2018. godine.

 

Pobijanom presudom na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH optuženi Alminko Islamović oslobođen je optužbe da je pod tačkom 1. optužnice počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka a) KZ BiH, pod tačkom 2. a) i b) krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) KZ BiH, pod tačkom 3. a), b), c) i d) krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c), e) i f) KZ BiH, pod tačkom 4. krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) KZ BiH i pod tačkom 5. krivično djelo uništavanje kulturnih, historijskih i religijskih spomenika iz člana 183. stav 1. KZ BiH i krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka f) KZ BiH.

 

Protiv navedene presude Tužilaštvo BiH izjavilo je žalbu i to zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH uvaži žalbu, ukine pobijanu presudu i odredi održavanje pretresa.

 

Žalbu protiv osuđujućeg dijela prvostepene presude izjavila je braniteljica optuženog Alminka Islamovića, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno utvrđenog stanja, odluke o krivičnoj sankciji, te zbog odluke o troškovima krivičnog postupka, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH usvoji žalbu i prvostepenu presudu preinači tako što će osuđenog Alminka Islamovića osloboditi od optužbe, te eventualno ukinuti pobijanu presudu i zakazati održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem Suda BiH.

 

Braniteljica optuženog Alminka Islamovića dostavila je odgovor na žalbu Tužilaštva BiH s prijedlogom da se ona odbije kao neosnovana, te potvrdi prvostepena presuda u oslobađajućem dijelu. Tužilaštvo nije dostavilo odgovor na izjavljenu žalbu u ostavljenom roku.

 

Na sjednici vijeća Apelacionog odjeljenja, održanoj dana 5.7.2019. godine, shodno odredbama člana 304. ZKP BiH, u prisustvu tužioca Tužilaštva, optuženog Alminka Islamovića i braniteljice postupajući tužilac je ukratko izložio sadržaj podnesene žalbe, ističući da u cijelosti ostaje pri istaknutim žalbenim prigovorima, kao i prijedlogu iz žalbe. Tužitelj nije dostavio odgovor na žalbu odbrane optuženog, pa se tužitelj u javnom dijelu sjednice izjasnio i u pogledu žalbe odbrane optuženog Alminka Islamovića, ukazujući da je ona neosnovana, te da se kao takva odbije u cijelosti. Braniteljica optuženog također je ukratko izložila navode i prijedloge izjavljene žalbe, ostajući i kod pisano iznesenih navoda u odgovoru na žalbu Tužilaštva. Optuženi se u cijelosti saglasio s navodima svoje braniteljice.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved