Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:59 15.03.2017

Ana Milićević osuđena na godinu i deset mjeseci zatvora uslovno

Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, vijeće Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 13. marta 2017. godine izreklo presudu kojom je optužena Ana Milićević oglašena krivom za krivično djelo organizirani kriminal, u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivičnim djelom iznuda.

Sud je optuženoj Ani Milićević izrekao uslovnu osudu te je za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja utvrđuje se kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, koja neće izvršiti ako optužena u vremenu provjere od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, dok je za krivično djelo iznuda utvrdio kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, koja se neće izvršiti ako optužena u vremenu provjere od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te je optuženoj utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 10 (deset) mjeseci i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ako optužena u vremenu provjere od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

 

Optužena Ana Milićević je oglašena krivom što je postala pripadnik grupe za organizirani kriminal koja je organizovana radi vršenja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja i iznuda, ina način što su periodu od polovine oktobra 2013. godine do kraja 2013. godine, na području Mostara i Međugorja, B.K., kao šef Terenskog centra Mostar-Službe za poslove sa strancima, i J.K., kao inspektor Terenskog centru Mostar-Službe za poslove sa strancima, zloupotrijebili granice svojih službenih ovlaštenja, u skladu sa prethodnim međusobnim dogovorom sa V.P. i Anom Milićević, na način što su, V. i Ana Milićević postupajući po uputama i naredbama B.K. i J.K., a J.K. postupajući po nalozima B.K., zajedničkim djelovanjem uputili ozbiljne prijetnje kako bi prisilili strane državljane da poduzmu radnje na štetu svoje imovine, sve sa ciljem pribavljanja protupravne imovinske korist.

 

Na osnovu člana 69 u vezi sa članom 74. KZ BiH optuženoj je izrečena mjera sigurnosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnih djela.

  

U skladu sa članom 188. stav 4. ZKP BiH, optužena je oslobođena obaveze da nadoknadi troškove sudskog postupka.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved