Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:32 06.02.2018

Darijo Mikulić osuđen na 1 godinu zatvora

Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, sudija za prethodno saslušanje Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine je dana, 05. februara 2018. godine izrekao presudu kojom je optuženi Darijo Mikulić oglašen krivim za krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH. Sud je optuženom Dariju Mikuliću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i kao sporednu kaznu novčanu kaznu u iznosu od 40.000,00 KM koju je optuženi dužan platiti u roku od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u navedenom roku, Sud će bez odlaganja, u skladu sa članom 47. stav 3. KZ BiH, istu zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 (stotinu) KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za to djelo.

Na osnovu člana 110. i 111. KZ BiH od optuženog Darija Mikulića se oduzima protivpravno stečena imovinska korist u iznosu od 185.451,00 KM. Optuženi je obavezan na naknadu troškova krivičnog postupka u visini od 652,50 KM, u roku od  30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Navedeni novčani iznos obuhvata troškove vještačenja Tužilaštva BiH u visini od 500,00 KM, troškove svjedoka u iznosu od 52,50 KM, te troškove sudskog paušala u visini od 100,00 KM.

 

Pravna osoba ''PROSPER'' d.o.o. Posušje oglašena je odgovornom za krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH i u vezi sa članom 124. KZ BiH. Sud je pravnoj osobi izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM koju je dužno platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude.

 

Optuženi Darijo Mikulić je oglašen krivim što je, u svojstvu direktora bez ograničenja ovlaštenja  i odgovorne osobe u pravnoj osobi PROSPER d.o.o. Posušje (raniji naziv Tehnouni-Invest d.o.o. Posušje) izbjegao i drugom pomogao da izbjegne da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM, dok je pravna osoba PROSPER d.o.o. Posušje kao pravna osoba raspolagala protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 185.451,00 KM koju je  u ime, za račun i u korist iste ostvario optuženi Darijo Mikulić u svojstvu  direktora-odgovorne osobe  u pravnoj osobi bez ograničenja ovlaštenja, te omogućila pravnom licu Elipsa d.o.o. Posušje neosnovan odbitak ulaznog PDV-a u iznosu od 16.698.00 KM.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved