Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:16 16.09.2021

Djelimično potvrđena optužnica u predmetu Branislav Gavrilović

Sud Bosne i Hercegovine je rješenjem koje je postalo pravosnažno 15.1.2021. godine, djelimično potvrdio optužnicu u predmetu Branislav Gavrilović, koja optuženog Branislava Gavrilovića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. a) KZ BiH u vezi s članovima 29. i 180. stav 1. KZ BiH. Optužnica je u odnosu na tačku 1. odbijena, dok je u preostalom dijelu (tačka 2.) potvrđena.

 

U optužnici se navodi da je optuženi Branislav Gavrilović za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH između pripadnika Armije BiH i Vojske Republike Srpske na području općina Hadžići i Ilidža – Sarajevo, u decembru 1992. i julu 1993. godine, u svojstvu komandanta vojne formacije „Brnetovi četnici“ u sastavu 1. Igmanske pješadijske brigade VP 7066 Blažuj, zajedno s njemu podređenim pripadnicima navedene formacije, postupao suprotno odredbi člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.8.1949. godine i odredbi člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12.8.1949. godine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved