Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:08 25.10.2018

Drugostepena presuda u predmetu Jasmin Selimagić i dr.

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 20.08.2018. godine, drugostepenu presudu u predmetu Jasmin Selimagić i dr. kojom je kao neosnovana odbijena žalba Tužilaštva BiH, te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH od 28.06.2018. godine.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine optuženi Jasmin Selimagić i Anđelko Novaković  oslobođeni su od optužbe da su počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH.

 

Sud je optužene Jasmina Selimagića i Anđelka Novakovića oslobodio od optužbe da su u junu i julu 2014. dok se G.K. nalazio na izdržavanju kazne zatvora, kao pripadnici, skupa sa osobama sa incijalima I.K., Z.V., te drugim njima poznatim osobama, pristupili grupi za organizirani kriminal koju je organizirao i rukovodio G.K., a koja grupa je organizirana radi neovlaštene međunarodne kupoprodaje, prijenosa, prevoza, držanja, posredovanja u daljnjoj međunarodnoj prodaji, uvoza i izvoza, slanja i isporuke opojne droge „Cannabis sativa L.-marihuana“, sa područja Republike Crne Gore na teritoriju BiH, a s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi.

 

Na osnovu člana 391. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH u vezi sa članom 195. stav 4. Krivičnog zakona BiH, oduzete su opojne droge pribavljene posebnom istražnom radnjom simulirani otkup i kontrolirani otkup predmeta i simulirano davanje potkupnine iz člana 116. stav 2. tačka f. ZKP BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved