Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:45 19.06.2018

Elhami Hoti osuđen na 3 godine zatvora

Sud Bosne i Hercegovine je 18. juna 2018. godine razmatrao i prihvatio sporazum o priznanju krivnje, te izrekao presudu kojom je optuženi Elhami Hoti oglašen krivim za krivično djelo organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata iz člana 189a. stav 1. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje ljudi iz člana 189. stav 2., u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine.

 

Na osnovu člana 56. KZ BiH, u izrečenu kaznu zatvora će se uračunati vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru.

 

Sud je optuženom kao sporednu kaznu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.500,00 KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi, u ostavljenom roku, ne plati navedenu novčanu kaznu, Sud će, u skladu sa članom 47. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, istu zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 (stotinu) KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, s tim da ne može prekoračiti propisanu kaznu za navedeno djelo.

 

Od optuženog su oduzeti predmeti, a obavezan je na plaćanje troškova krivičnog postupka, čiji će iznos Sud utvrditi posebnim rješenjem po pribavljanju potrebnih podataka.

 

Sud je takođe donio rješenje kojim je prema optuženom produžen pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže 9 (devet) mjeseci, odnosno do 18.03.2019. godine, ili do nove odluke Suda, a najduže do isteka trajanja izrečene kazne zatvora, a po osnovu člana 132. stav 1. tačka a) ZKP BiH.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved