Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:28 21.06.2019

Željko Latinović oglašen krivim

Vijeće Odjela II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu Željko Latinović, nakon vijećanja i glasanja, objavilo je, dana 21. juna 2019. godine, presudu kojom je optuženi Željko Latinović oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 29. istog zakona.

 

Optuženi Željko Latinović kriv je što je tokom poslovne 2011. godine u Laktašima, Duško Latinović kao direktor i odgovorno lice u pravnom licu po prethodnom dogovoru sa Željkom Latinovićem osnivačem pravnog lica “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši, Veliko Blaško bb, koji je poreski obaveznik na dodatnu vrijednost, u namjeri da neosnovano ostvare povrat po osnovu indirektnih poreza propisanim poreskim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, znajući da “IGO-STELL company“ d.o.o. Laktaši nije u 2011. godini obavljao poslovnu djelatnost, da nije mogao izdati izlazni račun i da nije izvršen promet u smislu odredaba člana 4. Zakona o PDV-u, Duško Latinović je kao direktor u ime pravnog lica “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši, podnio PDV prijavu (samooporezivanje) za poreski period 1/12/11–31/12/11 s neistinitim sadržajem. Optuženi je na ime fiktivne fakture na iznos od 100.421,00 KM, ispostavljene od pravnog lica “IGO-STELL company“ d.o.o., u smislu člana 64. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i člana 16. Zakona o upravi za indirektno oporezivanje, čije je polje 80. navedene PDV prijave obilježeno sa oznakom “X”, od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH tražio povrat ulaznog PDV-a u ukupnom iznosu od 15.045 KM. Tako popunjenu PDV prijavu potpisao je Željko Latinović kao osnivač navedenog pravnog lica, a Duško Latinović kao direktor pravnog lica “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši podnio Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje BiH koja je dana 30.1.2012. godine pravnom licu “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši izvršila povrat PDV-a u iznosu od 15.045,00 KM u kojem iznosu je sadržan i tražen povrat PDV-a u iznosu od 14.591,00 KM. Na taj je način pravnom licu “LATIN DRVO” d.o.o. Laktaši u navedenom iznosu pribavljena korist, a pričinjena šteta za budžet BIH.

 

Sud je optuženom Željku Latinoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

Na osnovu člana 188. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH, optuženi se obavezuje naknaditi troškove krivičnog postupka u paušalnom iznosu od 150,00 KM, a u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved