Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

08:55 15.11.2017

Godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Pravo na obrazloženu odluku - obavezan standard u postupku pred sudom“

U Sarajevu je 6. i 7. novembra 2017. godine,  u okviru pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu, održana Godišnja konferencija „Pravo na obrazloženu odluku - obavezan standard u postupku pred sudom“. Glavne teme o kojima su učesnici konferencije razgovarali odnosile su se na standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP) u vezi s pravom na obrazloženu sudsku odluku kao ključnog elementa prava na pravično suđenje.

 

Oko 60 predstavnika najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini diskutovalo je o praksi sudova u BiH u kontekstu ovih standarda, a sve radi unapređenja kvaliteta sudskih odluka, pravne sigurnosti i zaštite prava građana u BiH.

Cilj foruma bio je unaprijediti saradnju između najviših sudskih instanci u Bosni Hercegovini, harmonizirati sudsku praksu i ujednačiti sa evropskim standardima kako bi se obezbijedila pravna sigurnost svih građana.

Pravosudni forum organiziran je uz pomoć Vlade Velike Britanije, AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), a suorganizatori su bili Ustavni sud Bosne i Hercegovine i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

 

Delegaciju Suda Bosne i Hercegovine činili su predsjednik Suda BiH, registrar i sudije.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved