Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:38 25.10.2019

Ibro Merkez osuđen na 2 godine zatvora, Predrag Bogunić i Ešef Hurić oslobođeni od optužbe

Nakon okončanog glavnog pretresa, Sud Bosne i Hercegovine je izrekao prvostepenu presudu u predmetu Ibro Merkez i dr. kojom je optuženi Ibro Merkez oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

 

 

Optuženi Ibro Merkez je oglašen krivim što je za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, između pripadnika Armije BiH, sa jedne strane i Vojske Republike Srpske, sa druge strane, na području općine Goražde, u periodu od sredine jula 1992. godine do 4.8.1992. godine, u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) Goražde i u tom svojstvu član Predsjedništva Skupštine općine (SO) Goražde u ratnim uslovima (Ratnog predsjedništva), kršeći pravila međunarodnog prava, počinio protivzakonito zatvaranje i nečovječno postupao prema civilima srpske nacionalnosti na području općine Goražde.

 

Istom presudom optuženi Ibro Merkez, Predrag Bogunić i Ešef Hurić oslobođeni su od optužbe i to: Ibro Merkez pod tačkom I-2a), III-2a) za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i c), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. istog Zakona, a pod tačkama II a) i IV krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) i c), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, Predrag Bogunić pod tačkom I-1b), I-2b), III-1b) i III-2b) za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) i c), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. istog Zakona, a pod tačkom II b) krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, Ešef Hurić pod tačkama, I-1b), I-2b), III-1b) i III-2b) za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke e) i c), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. istog Zakona.

 

Na osnovu odredbe člana 188. stav 1. ZKP BiH optuženi Ibro Merkez je obavezan da, u odnosu na osuđujući dio presude, naknadi troškove krivičnog postupka, o čijoj visini će Sud donijeti posebno rješenje nakon što prikupi sve potrebne informacije.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved