Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:29 10.07.2019

Izečena prvostepena presuda u predmetu Slobodan Živanić

Sud Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu protiv optuženog Slobodana Živanića, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, donio je, dana 9.7.2019. godine, prvostepenu presudu kojom je optuženi Slobodan Živanić oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članovima 31. i 54. KZ BiH. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Od optuženog Slobodana Živanića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 15.000,00 KM.

 

Optuženi Slobodan Živanić kriv je što je krajem 2010. godine postupajući po nalozima drugih, ranije osuđenih lica, koji su počinili krivično djelo propisano zakonom BiH, svojim radnjama pomogao da navedena lica izbjegnu platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH nepružanjem zahtijevanih podataka ili pružanjem lažnih podataka o svojim stečenim oporezivim prihodima, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved