Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:53 18.07.2019

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Ešefa Kantić

Apelaciono vijeće Suda BiH izreklo je, dana 18.7.2019. godine, drugostepenu presudu u predmetu Ešefa Kantić kojom je optužena Ešefa Kantić oglašena krivom da je počinila produženo krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sud joj je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Optuženoj je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 KM.

 

Optužena je oglašena krivom što je tokom 2009, 2010. i 2014. godine, pružila lažne podatke o oporezivim prihodima „Kantić-Company“ d.o.o. društva za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Doboj Istok. Optužena Ešefa Kantić, u navedenom periodu, nije prijavila niti platila izlazni PDV u ukupnom iznosu od 328.406,02 KM. Za navedeni iznos oštećen je budžet Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved