Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:24 06.12.2018

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Jelenko Vasić i dr.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana 6.12.2018. godine izreklo drugostepenu presudu u predmetu Jelenko Vasić i dr. kojom je optuženi Jelenko Vasić oglašen krivim da je počinio produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Optuženi Jelenko Vasić kriv je što je izbjegao platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM. Stoga mu je Sud izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Sud je optuženom kao sporednu izrekao i novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 (petnaesthiljada) KM.

 

Optuženo pravno lice „Zvornik Putevi“ a.d. Zvornik odgovorno je što je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 208.296,00 KM koju je u ime, za račun i u korist iste ostvario Jelenko Vasić u svojstvu direktora-odgovorne osobe u pravnoj osobi bez ograničenja ovlaštenja, čime je počinilo produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i članovima 54. i 124. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Shodno tome, Sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 40.000,00 (četrdesethiljada) KM.

 

Protiv ove presude dozvoljena je žalba trećestepenom vijeću ovog Suda.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved