Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:28 08.11.2019

Izrečena drugostepena presuda u predmetu Jerko Ivanković Lijanović i drugi

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine izreklo je, dana 8.11.2019. godine, drugostepenu presudu u predmetu Jerko Ivanković Lijanović i dr. kojom su optuženi oslobođeni optužbe da su počinili:

 

Pod tačkom I izreke presude:

 

 • optuženi Jerko Ivanković Lijanović (podtačke 1. i 4. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 29. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH;
 •  
 • optuženi Slavo Ivanković Lijanović (podtačke 1. i 5. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH;
 •  
 • optuženi Željko Mikulić (podtačke 1. i 2. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;

 

 

 • optuženi Draženko Kvesić (podtačke 1. i 2. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;
 •  
 • optužena Mirjana Šakota (podtačke 1. i 3. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH.Pod tačkom II optuženi su oslobođeni optužbe da su počinili:
 •  
 •  
 • optuženi Milorad Bahilj (podtačke 1. i 6. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom porezna utaja iz člana 210. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH i (podtačka 2 izreke presude) krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;
 •  
 • optuženi Jozo Slišković (podtačke 1, 3. i 6. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. stav 3 KZ BiH i krivičnim djelom djelo porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZBiH i (podtačka 4. izreke presude) krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;
 •  
 • optuženi Željko Mikulić (podtačke 1. i 6. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom porezna utaja iz člana 210. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;
 •  
 • optuženi Draženko Kvesić (podtačke 1. i 8. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom porezna utaja iz člana 210. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;
 •  
 • optužena Mirjana Šakota (podtačke 1. i 10. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom porezna utaja iz člana 210. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;
 •  
 • optuženi Mirko Galić (podtačke 1. i 10. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom porezna utaja iz člana 210. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;
 •  
 • optuženi Miroslav Čolak (podtačke 1. i 11. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH;
 •  
 • optužena pravna osoba „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg (podtačke 1. i 5. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH;

 

 • optužena pravna osoba „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg (podtačke 1. i 7. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom porezna utaja iz člana 210. stav 3. KZ BiH i krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH;
 •  
 • optužena pravna osoba „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg (podtačke 1. i 9. izreke presude) krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom porezna utaja iz člana 210. stav 3. KZ BiH.

Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved