Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:47 07.05.2019

Izrečena presuda u predmetu Amir Kovačević

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, donio je, dana 26. 04. 2019. godine, presudu u predmetu Amir Kovačević kojom je optuženi Amir Kovačević oglašen krivim da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZ BiH, u vezi s članom 54. istog zakona. Sud mu je izrekao kaznu zavora u trajanju od 1 (jedne) godine. Od optuženog Amira Kovačevića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 3.400,00 EUR.

 

Optuženi Amir Kovačević oglašen je krivim što je, tokom 2016. godine, postao pripadnik grupe za organizirani kriminal koja je, radi sticanja protivpravne imovinske koristi, kontinuirano činila krivična djela vezana za neovlaštene međunarodne kupoprodaje, prijenos, prijevoz, uvoz i izvoz opojne droge.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved