Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:11 07.06.2019

Izrečena presuda u predmetu Draško Sladojević

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije donio je, dana 6. 6. 2019. godine, presudu u predmetu Draško Sladojević i drugi kojom je optuženi Draško Sladojević oglašen krivim da je počinio krivično djelo poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). Sud je optuženom izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

 

Optuženi Draško Sladojević kriv je što je radeći kao direktor i odgovorno lice u pravnom licu „PARMA TREND“ d.o.o. Trn, Laktaši, podnio Upravi za indirektno oporezivanje BiH mjesečne PDV prijave neistinitog sadržaja, ne pružajući zahtijevane podatke, odnosno pružajući lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa poreske obaveze, u namjeri da umanji obavezu plaćanja po osnovu indirektnih poreza propisanih poreskim zakonodavstvom BiH. Optuženi Draško Sladojević izbjegao je plaćanje PDV-a u toku poslovnog perioda od 1. 8. 2013. do 31. 7. 2015. godine u ukupnom iznosu od 48.143,00 KM, na koji način je pričinio štetu za budžet BiH u iznosu od 48.143,00 KM.

 

U odnosu na pravno lice „PARMA TREND“ d.o.o. Trn, Laktaši u stečaju odbijena je optužba za počinjenje krivičnog djela poreska utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ BiH i u vezi sa članom 124. tačka c) KZ BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved