Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:19 06.01.2021

Izrečena presuda u predmetu Emir Ališić

Sud Bosne i Hercegovine nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije donio je, dana 5.1.2021. godine, presudu u predmetu Emir Ališić kojom je optuženi Emir Ališić oglašen krivim što je počinio krivično djelo organiziranje terorističke grupe iz člana 202d. stav 2. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi s krivičnim djelom terorizam iz člana 201. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženog Emira Ališića osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci. Na osnovu odredbe člana 56. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19.12.2019. godine pa nadalje.

 

Optuženi Emir Ališić kriv je što je 13.12.2013. godine napustio Bosnu i Hercegovinu u namjeri da se pridruži terorističkim organizacijama „Jabhet al-Nusra“, „Al-Nusrah Front“ i „ISIL“, tzv. Islamske države na području Sirije i Iraka, a koje su na osnovu rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, dana 30.5.2013. godine, označene kao terorističke grupe i organizacije. Nakon što je prešao granicu između Republike Turske i Sirije, optuženi se pridružio i postao pripadnik paravojne formacije nepoznatog naziva, te pripadnik paravojne formacije tzv. jednice pod nazivom „Bejt Komandos“. Te formacije su bile pod okriljem ISIL-a, na području gradova Rakka i Haritan, čiji pripadnik je bio od decembra 2013. do početka 2019. godine kada se predao kurdskim snagama koje su ga zarobile na području Sirije nakon čega je, dana 19.12.2019. godine, deportiran u Bosnu i Hercegovinu.

 

Na osnovu odredbe člana 138. u vezi s članom 132. stav 1. tačka a) i c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH) prema optuženom Emiru Ališiću produžen je pritvor iz pritvorskih razloga predviđenih članom 132. stav 1. tačka a) i c) ZKP BiH, tako da isti po ovom rješenju može trajati najduže devet mjeseci nakon izricanja presude, odnosno do 5.10.2021. godine, tj. do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved