Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:29 15.05.2019

Izrečena presuda u predmetu Jovan Lukić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine donio je, dana 14. 5. 2019. godine, presudu u predmetu Jovan Lukić i drugi, kojom je optuženi Jovan Lukić oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) pa mu je Sud izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Optuženom je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM. Pravno lice Ducla d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu Modriča, odgovorno je što je počinilo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 124. tačka c) istog zakona. Sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 KM. Od optužene pravne osobe Ducla d.o.o. oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 20.704,00 KM, a koji  novčani iznos je optuženo pravno lice već uplatilo u budžet BiH.

 

Optuženi Jovan Lukić kriv je što je kao osnivač i odgovorno lice u pravnom licu „Ducla“ bez stvarno ostvarenog prometa, u smislu odredaba člana 3. i 4. Zakona o PDV-u, izvršio neosnovan odbitak ulaznog PDV-a iako je znao da se radi o „fiktivnom prometu“, u smislu člana 64. Zakona o PDV-u i člana 16. Zakona o UIO BiH i da nisu ispunjeni uslovi iz člana 32. stav 1. Zakona o PDV-u, na koji način je oštećen budžet BiH u ukupnom iznosu od 20.704,00 KM. Pravno lice Ducla d.o.o. odgovorno je što je kao poreski obveznik raspolagalo protivpravnom ostvarenom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 20.704,00 KM koju je u ime, za račun i u korist pravnog lica ostvario Jovan Lukić, kao direktor i lice ovlašteno za zastupanje bez ograničenja ovlaštenja u pravnom licu.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved