Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:31 13.03.2019

Izrečena presuda u predmetu Mario Galić

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje, donio je dana, 08.03.2019. godine presudu kojom je optuženi Galić Mario oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), pa mu je Sud izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

 

Optuženi Mario Galić dužan je, na osnovu članova 110. i 111. KZ BIH, vratiti imovinsku korist pribavljenu počinjenim krivičnim djelom u iznosu od 58.006,00 KM.

 

Optuženi Mario Galić kriv je što je tokom 2016. godine, u namjeri da ostvari pravo na povrat po osnovu indirektnih poreza propisanim poreznim zakonodavstvom BIH, podnosio porezne prijave neistinitog sadržaja sa iskazanim iznosom za povrat indirektnih poreza koji prelazi 50.000,00 KM.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved