Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:09 09.04.2019

Izrečena presuda u predmetu Neđo Đukanović

Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje u predmetu Neđo Đukanović dana 8.4.2019. godine donio presudu kojom je optuženi Neđo Đukanović oglašen krivim da je počinio produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 54. stav 2. istog zakona. Sud je optuženom izrekao uvjetnu osudu kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo.

 

Od optuženog Neđe Đukanovića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela, i to novčani iznos od 57.777,47 KM.

 

Optuženi Neđo Đukanović je kriv što je kao odgovorna osoba - vlasnik samostalne trgovinske radnje „Market Bingo“ - u ime pravne osobe, u periodu od 2012. do 2015. godine, s ciljem izbjegavanja plaćanja poreznih obaveza propisanih poreznim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, nepružanjem zahtijevanih podataka, kao i pružanjem lažnih podataka o stečenim oporezivim prihodima i činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa poreznih obaveza, ostvario oporezivi promet u ukupnom iznosu od 397.645,30 KM. Navedeni iznos optuženi nije evidentirao kroz svoje poslovne knjige niti je obračunao i prijavio porez na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 57.777,47 KM, za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved