Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:04 14.08.2019

Izrečena presuda u predmetu Zoran Simić

Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije dana 13.8.2019. godine izrekao presudu u predmetu Zoran Simić kojom je optuženi Zoran Simić oglašen krivim da je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1., u vezi sa krivičnim djelom neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. Krivičnog zakona Republike Srpske, a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH. Sud je optuženom Zoranu Simiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine. Optuženom se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to od 26.09.2018. do 19.12.2018. godine.

 

Od optuženog se, u smislu odredbi članova 110. i 111. KZ BiH oduzima protivpravno stečena imovinska korist u iznosu od 10.000,00 KM.

 

U vremenskom periodu od oktobra 2017. do septembra 2018. godine, na području Bosne i Hercegovine i Republike Austrije N.M. je organizirao grupu za organizirani kriminal radi proizvodnje i neovlaštene međunarodne kupoprodaje, prenosa, prevoza, držanja, posredovanja u daljoj međunarodnoj prodaji, slanja i isporuke opojne droge „marihuana skank“. Ta droga je, Konvencijom o psihotropnim supstancama od 1971. godine i rješenjem o popisu opojnih droga (Službeni glasnik RBiH broj 2/92, 13/94), proglašena opojnom drogom čiji se promet može obavljati samo na temelju dozvole nadležnog organa u skladu sa Zakonom o proizvodnji i prometu opojnih droga, te čiji je promet zabranjen odredbama Zakona o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, i to sa područja Bosne i Hercegovine na područje zemalja Zapadne Evrope. Navedenoj grupi za organizirani kriminal pristupili su Zoran Simić, Milutin Vukosavljević, Momčilo Zirojević i druge njima poznate osobe koji su kao njeni pripadnici imali određene uloge i zadatke, pa je grupa radi pribavljanja imovinske koristi vršila proizvodnju i neovlašteni međunarodni promet opojnih droga.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved