Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:50 09.06.2020

Izrečena prvostepena presuda u predmetu Branko Čigoja i drugi

Sud Bosne i Hercegovine je, dana 9.6.2020. godine, izrekao prvostepenu presudu kojom su Branko Čigoja, Željko Todić i Saša Boškić oglašeni krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona SFRJ u vezi sa članom 22. istog zakona.

 

Stoga, vijeće Suda BiH, za počinjeno krivično djelo, primjenom članova 33. i 38. stav 1, 41. stav 1. KZ SFRJ osuđuje optužene Branka Čigoju, Željka Todića i Sašu Boškića na kaznu zatvora u trajanju od po četrnaest (14) godina.

 

Nasuprot navedenom, na osnovu odredbe iz člana 284. stav 1. tačka c) ZKP BiH, optuženi Milorad Glamočak oslobođen je optužbi za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva propisano članom 173. stav 1. tačka a) i c), u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH.

 

Optuženi Branko Čigoja, Željko Todić i Saša Boškić su oglašeni krivim da su tokom rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između pripadnika Armije Bosne i Hercegovine i pripadnika Vojske Republike Srpske, kao pripadnici Izviđačkog voda pri 11. lakoj pješadijskoj brigadi – Mrkonjičke brigade u sastavu VRS-a iz Mrkonjić Grada, postupali protivno pravilima zajedničkog člana 3. stav 1. tačke a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine koja zabranjuje nasilje nad životom, zdravljem ili fizičkim ili mentalnim blagostanjem ljudi, naročito ubistvo, a i mučenje svake vrste.

 

Sud BiH je prema optuženima: Branku Čigoji, Željku Todiću i Saši Boškiću izrekao mjere zabrane i to: mjera zabrane putovanja iz člana 126. stav 2. ZKP-a BiH te mjeru zabrane obaveznog povremenog javljanja određenom državnom organu iz člana 126.a stav 1. tačka d) istog zakona.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved