Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:39 26.10.2018

Izrečena prvostepena presude u predmetu Milan Novaković

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 26.10.2018. godine, prvostepenu presudu u predmetu Milan Novaković kojom je optuženi oglašen krivim da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prijevare iz člana 210. stav 4. Krivičnog zakona BiH u vezi sa stavom 1. sve u vezi sa članom 31. i 54. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH). S tim u vezi Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

 

Na osnovu člana 56. KZ BiH u izrečenu kaznu zatvora optuženom će se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru, i to od 19.08.2011. godine do 17.11.2011. godine.

 

Optuženom Milanu Novakoviću je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljadakonvertibilnihmaraka) koju je optuženi dužan platiti u roku mjesec dana od dana pravosnažnosti presude.

 

Optuženi Milan Novaković oglašen je krivim što je, postupajući po nalozima Miroslava Crnčevića, a za račun Antonić Nebojše (pravno lice Antonić Trade d.o.o. Laktaši) i pravnog lica Gipo d.o.o. Posušje, koji su počinili krivično djelo propisano zakonom BiH, omogućio da navedena lica izbjegnu platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH nepružanjem zahtijevanih podataka ili pružanjem lažnih podataka o stečenim oporezivim prihodima, a iznos poreza čije se plaćanje izbjegava prelazi iznos od 200.000,00 KM.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved