Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:10 18.07.2019

Izricanje drugostepene presude u predmetu Ešefa Kantić i drugi

Izricanje drugostepene presude pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH u predmetu Ešefa Kantić i dr. zakazano je za danas 18.7.2019. godine u 13:00 sati u sudnici 8.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 15.11.2018. godine, optužena Ešefa Kantić je oglašena krivom da je počinila produženo krivično djelo poreske utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona BiH. Osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Kao sporedna, optuženoj je izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 KM.

 

Pravno lice „Kantić-Company“ d.o.o., društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Doboj Istok, oglašeno je odgovornim za produženo krivično djelo poreske utaje ili prevare iz člana 210. stav 3. KZ BiH u vezi sa stavom 1. i članom 54. i 124. Krivičnog zakona BiH. Od optuženog pravnog lica oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 328.406,02 KM.

 

 

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane javne sjednice, donijelo je, dana 22.2.2019. godine, rješenje kojim je uvažena žalba branioca optužene Ešefe Kantić, a povodom te žalbe, primjenom člana 309. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i u odnosu na optuženo pravno lice, te je presuda Suda BiH od 15.11.2018. godine ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Dana 12.7.2019. godine, prema optuženom pravnom licu „Kantić-Company “ d.o.o., obustavljen je krivični postupak jer je pravno lice prestalo postojati.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved