Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:11 20.06.2019

Izricanje drugostepene presude u predmetu Željko Latinović

Izricanje drugostepene presude u predmetu Željko Latinović, pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH, zakazano je za petak 21. 6. 2019. godine u 11:00 sati u sudnici 7.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH u predmetu Duško Latinović i drugi, od 8. 2. 2019. godine, optuženi Željko Latinović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 2. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH. Drugostepena presuda Suda, od 18. 4. 2019. godine, izrečena u predmetu Duško Latinović i dr., ukinuta je u oslobađajućem dijelu u odnosu na optuženog Željka Latinovića, te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved