Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:55 05.12.2018

Izricanje drugostepene presude u predmetu Jelenko Vasić i dr.

Izricanje drugostepene presude pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH, u predmetu Jelenko Vasić i drugi, zakazano je za četvrtak 06.12.2018. godine u 13:00 sati u sudnici 4.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 23.04.2018. godine, optuženi Jelenko Vasić  oslobođen je optužbe za produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210.  stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa stavom 1. i članom 54. KZ-a BiH, a optuženo pravno lice “ZVORNIKPUTEVI“ a.d. Zvornik oslobođeno je optužbe za produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210.  stav 4. u vezi sa stavom 1. i članovima 54. i 124. KZ-a BiH.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je dana 27.07.2018. godine donijelo rješenje kojim je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 23.04.2018. godine ukinuta i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved