Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:00 15.05.2019

Izricanje drugostepene presude u predmetu Kahro Vejzović

Izricanje drugostepene presude u predmetu Kahro Vejzović zakazano je za 16. maj 2019. godine, s početkom u 9 sati, u sudnici 9.

 

Optužnica tereti optuženog Kahru Vejzovića da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog zakona.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Kahre Vejzovića, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo je presudu kojom je djelimično uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa je presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 020299 18 Kri od 31. 8. 2018. godine ukinuta u odnosu na tačke 1,7, 8, 9, 10, 11. i 12. izreke presude i, u odnosu na te tačke, određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, dok je u odnosu na tačke 2, 3, 4, 5, 6, 13. i 14. dijela izreke presude žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine odbijena, a kao neosnovana i u tom dijelu prvostepena presuda potvrđena.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved