Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:23 11.03.2019

Izricanje drugostepene presude u predmetu Rade Vlasenko i dr.

Izricanje drugostepene presude u predmetu Rade Vlasenko i dr. zakazano je za 12. mart 2019. godine, sa početkom u 10 sati, u sudnici 9.

 

Optužnica tereti optuženog Rade Vlasenka da je u okviru širokog i sistematskog napada usmjerenog na civilno nesrpsko stanovništvo sa diskriminatornom namjerom, znajući za taj napad i svjestan da njihove radnje predstavljaju dio tog napada, u cilju progona cjelokupnog muslimanskog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi izvršili progon i to lišenjem druge osobe života (ubistvo).

 

Optuženi Rade Vlasenko pod tačkom 4) optužnice tereti se za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved