Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:48 15.02.2017

Izricanje presude u predmetu Almaz Nezirović

Izricanje prvostepene presude u predmetu Almaz Nezirović pred Odjelom I za ratne zločine Suda Bosne i Hercgeovine zakazano je za 16. februar 2017. godine, s početkom u 12:00 sati u sudnici 6.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 13. oktobra 2015. godine optužnicu koja optuženog Almaza Nezirovića tereti za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije  (KZ SFRJ), u vezi sa članom 22. istog zakona.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved