Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:22 17.07.2019

Izricanje presude u predmetu Dragan Janjić

Izricanje presude u predmetu Dragan Janjić zakazano je za 18. juli 2019. godine, s početkom u 12 sati, u sudnici 8.

 

Optužnica tereti optuženog Dragana Janjića za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Dragana Janjića, nakon održane sjednice vijeća navedenog odjeljenja, donijelo je presudu kojom je uvažilo žalbu branioca optuženog te je prvostepenu presudu broj S1 1 K 026633 17 Kri od 12.10.2018. godine ukinulo u osuđujućem dijelu i odredilo održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem. Žalba Tužilaštva BiH, izjavljena u odnosu na oslobađajući dio navedene presude, odbijena je kao neosnovana, pa je ista presuda u tom dijelu potvrđena.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved