Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:46 12.10.2020

Izricanje presude u predmetu Milan Špirić

Sud Bosne i Hercegovine izreći će sutra, 13.10.2020. godine u 13:30 sati u sudnici broj 9, presudu u predmetu Milan Špirić. Optužnica ga tereti da je kao službena osoba u institucijama BiH zahtijevao i primio dar u vidu novca za sebe da u okviru svoje funkcije propusti izvršiti što bi morao izvršiti čime bi počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa članom 29. istog Zakona.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved