Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:06 15.07.2019

Izricanje prvostepene presude u predmetu Ahmet Sejdić

Izricanje prvostepene presude u predmetu Ahmet Sejdić zakazano je za 16. juli 2019. godine, s početkom u 13 sati, u sudnici 9.

 

Optuženi Ahmet Sejdić se tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1., tačke c), d), e) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačke a) i b) KZ BiH, sve u vezi sa članovima 21, 29, 30, 31, 35. i 180. stav 1. i 2. istog Zakona.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved