Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:07 24.10.2019

Izricanje prvostepene presude u predmetu Ibro Merkez i drugi

Izricanje prvostepene presude u predmetu Ibro Merkez i drugi zakazano je za petak 25.10.2019. godine u 9 sati u sudnici broj 8.

 

Optužnica tereti optužene Ibru Merkeza, Predraga Bogunića i Ešefa Hurića da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka e) i c), u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

 

U optužnici se navodi da su za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između pripadnika Armije Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske na području općine Goražde u periodu od jula 1992. do druge polovine februara 1993. godine, optuženi Ibro Merkez, u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Goražde u periodu od maja 1992. do kraja augusta 1992. godine, a u tom svojstvu i član Predsjedništva Skupštine općine Goražde u ratnim uslovima, Predrag Bogunić, de facto u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti Goražde u periodu od kraja augusta 1992. do druge polovine februara 1993. godine i Ešef Hurić, de facto u svojstvu komandira Stanice policije Goražde od maja 1992. godine do januara 1993. godine, planirali, naredili, počinili, pomagali u planiranju, pripremanju i počinjenju i na drugi način učestvovali u ubistvu, protivzakonitom zatvaranju, oduzimanju prava na pravično suđenje i nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti s područja općine Goražde.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved