Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:04 19.10.2018

Izricanje prvostepene presude u predmetu Jerko Ivanković Lijanović i dr.

Izricanje prvostepene presude pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH, u predmetu Jerko Ivanković Lijanović i dr., zakazano je za ponedjeljak, 22. oktobar 2018. godine sa početkom u 09:30 sati, u sudnici 6.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18. januara 2016. godine optužnicu koja tereti optuženog Ivanković-Lijanović Jerka i druge da su počinili sljedeća krivična djela:  

 

Ivanković-Lijanović Jerko organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 29. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom  pranje novca iz člana 209. stav 3 KZBiH;

 

Ivanković-Lijanović Slavo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH,  a u vezi sa krivičnim djelom  porezne utaje iz člana 210. stav 2. KZ BiH,  a u vezi sa  krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 53. KZ BiH;

 

Ivanković-Lijanović Jozo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZBiH u vezi sa članom 29. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH;

 

Bahilj Milorad organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa  krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. stav 3. KZ BiH i krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH i krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;

 

Slišković Jozo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. stav 3. KZ BiH i krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ F BiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;

 

Mikulić Željko organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i  53. KZ BiH;

 

Kvesić Draženko organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i 53. KZ BiH;

 

Šakota Mirjana organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH  u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH sve u vezi sa članom 29. i  53. KZ BiH;

 

Galić Mirko organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, a u vezi sa  krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ F BiH sve u vezi sa članom 29. i  53. KZ BiH;

 

Čolak Miroslav organizirani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH a u vezi sa  krivičnim  pranje novca iz člana 209. stav 3.  KZ BiH;

 

Pravna osoba  Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg organizirani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 2. KZ BiH;

 

Pravna osoba „Mi-MO“ d.o.o. Mostar organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH  u vezi krivičnog djela neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH; 

 

Pravna osoba Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH;

 

Pravna osoba  Farmko“  d.o.o. Široki Brijeg organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i krivično djelo neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH; 

 

Pravna osoba „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved