Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:07 30.05.2019

Izricanje prvostepene presude u predmetu Nenad Perović

Izricanje prvostepene presude u predmetu Nenad Perović zakazano je za 31. maj 2019. godine, s početkom u 9 sati, u sudnici 9.

 

Optuženi Nenad Perović se tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom g), u vezi sa članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.

 

Optužnica tereti optuženog da je u periodu od kraja maja 1992. godine do kraja 1993. godine u vrijeme širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i policije Stanice javne bezbjednosti Rogatica, potpomognute paravojnim formacijama koje su dolazile iz Republike Srbije, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva, na području opštine Rogatica, kao pripadnik Vojske Republike Srpske – VP 7084 Rogatica, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na području opštine Rogatica na nacionalnoj i vjerskoj osnovi u vezi s pomaganjem drugom vojniku u prisiljavanju druge osobe, upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo, na seksualni odnos (silovanje) i učestvovanjem u bilo kojem drugom obliku teškog seksualnog nasilja.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved