Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:47 07.05.2019

Izricanje prvostepene presude u predmetu Sakib Halilović i dr.

Izricanje prvostepene presude u predmetu Sakib Halilović i dr. zakazano je za 8. maj 2019. godine, sa početkom u 08:30 sati, u sudnici 9.

 

Optužnica tereti Sakiba Halilovića da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) u vezi s članom 180. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a optuženu Elfetu Veseli za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) KZ BiH.

 

U optužnici se navodi da su Sakib Halilović i Elfeta Veseli za vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske sa jedne strane i Armije BiH sa druge strane, Sakib Halilović kao komadant Diverzantskog voda komande združenih jedinica Liplje, Kamenica, Oružanih snaga BiH, a Elfeta Veseli kao pripadnik Diverzantskog voda Komande združenih jednica Liplje, Kamenica, Oružanih snaga BiH u vremenskom periodu mjeseca jula ili augusta 1992. godine, u zaseoku Bajrići – Novo Selo Kamenica, opština Zvornik, postupali suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3. stav 1. Ženevske konvencije o postupanju sa civilima od 12. augusta 1949. godine.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved